woensdag, 9. december 2009 - 18:33

Subsidie van half miljoen euro voor rijden op aardgas

Maastricht

De Provincie Limburg stelt €480.000,- beschikbaar als bijdrage voor het landelijke subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen.

Met het subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen hebben verschillende overheden de handen ineengeslagen voor een betere verkrijgbaarheid van aardgas/groen gas, E85 en B30. Immers, als de verkrijgbaarheid verbetert, zal ook het gebruik van auto’s die op deze brandstoffen rijden toenemen. Dit levert een aanzienlijke CO2-reductie op in de vervoerssector en een verbetering van de luchtkwaliteit. Zo bespaart aardgas ruim 20% CO2-uitstoot in vergelijking met benzine.
Naast een betere verkrijgbaarheid stimuleert de overheid het gebruik van deze brandstoffen onder andere ook door een lagere accijns en een lagere BPM op de aanschaf van auto’s die op aardgas rijden. Het totale subsidiebedrag voor heel Nederland bedraagt € 4,1 miljoen. Hiervan wordt € 1,6 miljoen bijgedragen door het ministerie van Verkeer en Waterstaat en € 2,5 miljoen door een aantal provincies en gemeenten.
Het subsidieprogramma is bedoeld voor exploitanten van tankstations of bedrijven die investeren in een vulpunt voor aardgas/groen gas, E85 of B30. De regeling wordt uitgevoerd door Senter Novem.

In Limburg kan op dit moment al aardgas getankt worden in Maastricht en Venlo. De Provincie streeft er naar in Limburg 8-10 aardgasvulpunten met deze subsidieregeling te realiseren.
Provincie:
Tag(s):