woensdag, 16. september 2009 - 10:59

Toezicht zwemparadijzen kan beter

Den Haag

Het toezicht in zwemparadijzen laat te wensen over. Uit een onderzoek
van de ANWB Kampioen blijkt dat 10 van de 25 zwemparadijzen op het
gebied van toezicht een onvoldoende halen. Dit maakt de ANWB vandaag bekend.

Het testteam constateerde dat badpersoneel te weinig rondliep, op de verkeerde plaats stond of was afgeleid van de toezichthoudende taak. Zo zagen ze een badmeester geregeld bellen, langdurig met een collega overleggen of de andere kant opkijken.

Het personeel van sommige instellingen maakten het wel erg bont. Zo
stond in Den Hommel in Utrecht de muziek zo hard dat eventueel
hulpgeroep niet te horen was. Den Hommel haalt het rapportcijfer 2.

In Stiennen Flier in Joure (rapportcijfer: 3) verliet de toezichthouder het
bad, zodat er helemaal geen toezicht meer was. Een zwembad is niet
alleen onveilig vanwege gebrekkig toezicht. Er moeten ook bordjes zijn
waarop staat hoe diep de whirlpool is en hoe de badgast de glijbaan moet
gebruiken. Het testteam noteerde ook gladde vloeren.

Gelukkig is het toezicht in 15 van de 25 bezochte baden wel in orde.
Positieve uitschieters zijn De Smelt in Assen, De Grote Koppel uit
Arnhem en Mosaqua in Gulpen. Deze zijn alle drie beloond met cijfer 9.

De toezichthouders waren alert, stonden regelmatig op hun vaste
controleposten om rond te kijken en zo nodig in te grijpen. In Mosaqua
werd zelfs een spontaan zwemexamen afgenomen bij een kind in het
25-meterbad.

De veiligheid van kinderen is niet alleen een zaak van het
badpersoneel. Ook ouders hebben hierbij een actieve rol.

Tips voor ouders voor het toezicht op kinderen in zwembaden:
Kinderen jonger dan acht jaar moeten worden begeleid door een ouder en kinderen die niet kunnen zwemmen moeten een zwemvest of vleugeltjes
dragen.

Ouders van kinderen die niet kunnen zwemmen doen er verstandig aan hun kinderen voortdurend in de gaten te houden en ze niet in het diepe bad te laten zwemmen. Ook moeten zij erop letten dat kinderen niet duiken in water met een diepte van minder dan 1,50 meter.

De ANWB heeft in 2003 eveneens onderzoek naar het toezicht in
zwemparadijzen verricht. Toen kwam naar voren dat de helft van de
bezochte zwembaden niet veilig waren. Sindsdien is de situatie iets
verbeterd.
Provincie:
Tag(s):