dinsdag, 22. december 2009 - 16:38

Tracé westelijk deel randweg

Bladel

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben de gemeenteraad een aantal mogelijkheden voorgelegd voor het tracé van het westelijk deel van de randweg in Bladel. Daarbij spreken zij de voorkeur uit voor het “Ruime alternatief”. Daarvoor is weliswaar meer ruimte nodig, maar voor het aankopen van de benodigde grond heeft de gemeente met het minst aantal eigenaren te maken (vier).

Van de randweg om Bladel ontbreekt nog het westelijk deel. Dat is de verbinding tussen bedrijventerrein de Beemd (Postelweg) en de Gozelinusbocht. Het is wel zeer gewenst dat deze weg er komt, met name om het Helleneind en de Europalaan te ontlasten.
Deze wegen worden nu als ontsluitingsroute benut en zijn daar niet op berekend. Dat veroorzaakt hinder voor zowel de omwonenden als het verkeer.

In het bestemmingsplan “De Biezen” werd de eerste aanzet voor de ontsluitingsweg al gegeven. Voor de locatie van de brandweerkazerne is destijds, met het oog op de aanleg van het laatste deel van de randweg, gekozen voor de Gozelinusbocht.

Naar het tracé van de randweg is een studie uitgevoerd, die heeft geresulteerd in vier varianten. Daarvan blijkt het “Ruime alternatief” de beste oplossing en het college stelt de gemeenteraad daarom voor te kiezen voor dat tracé en dit verder te laten uitwerken.

In de vergadering van de commissie Grondgebied op 11 januari en de gemeenteraad op 4 februari zullen de varianten besproken worden.
Provincie:
Tag(s):