donderdag, 17. september 2009 - 14:17

Unieke samenwerking tussen brandweer en oliemaatschappijen vergroot veiligheid

Amsterdam

Op 26 september 2009 wordt een uniek publiek-private samenwerkingsverband (PPS) gelanceerd tussen de brandweerkorpsen van Amsterdam Amstelland, Kennemerland en Schiphol en 7 oliemaatschappijen en opslagterminals* in deze regio. Deze PPS zal de naam Amsterdam Ymond Mutual Aid, kortweg AYMA, dragen.

Feestelijke lancering PPS
Samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend door de AYMA partners tijdens een feestelijke bijeenkomst aan boord van radersalonboot de Kapitein Kok in de Amsterdamse haven. Burgemeesters Cohen en Weterings, brandweercommandanten Van de Wiel, Schippers, Oomes en de heer Winters namens de deelnemende oliemaatschappijen, zullen gezamenlijk het glas heffen op deze bijzondere overeenkomst.

Na ondertekening geeft brandweercommandant Amsterdam Amstelland, mevrouw Caroline van de Wiel het startsein voor de demonstratie van het AMAS brandblussysteem op het terrein van de BP terminal in de Haven van Amsterdam. Deze spectaculaire demonstratie door de gezamenlijke brandweerkorpsen zal vanaf de boot te zien zijn.

Doel van de samenwerking
Het doel is om grote brandscenario’s bij oliemaatschappijen in het westelijk havengebied van de Amsterdamse Haven en op Schiphol te bestrijden. Calamiteiten bij deze maatschappijen konden tot op heden slechts beperkt worden bestreden.

Door deze nieuwe samenwerking wordt expertise, mankracht en materiaal gebundeld en kunnen grote tankbranden met een oppervlak van 38.000 m2 sneller en efficiënter geblust worden. Speciaal voor het bestrijden van dergelijke grote tankbranden is flexibel inzetbaar brandblusmateriaal noodzakelijk. Daarom hebben de aangesloten oliemaatschappijen samen een flexibel inzetbaar systeem aangeschaft en zich als private organisaties verenigd onder de naam Amsterdam Mutual Aid System, kortweg AMAS .

Speciaal brandblussysteem
Het AMAS materiaal bestaat onder andere uit 6 kilometer slang en kan met behulp van twee speciale mobiele pomp units en twee monitors 45.000 liter water en schuim per minuut produceren. Bovendien is het systeem flexibel inzetbaar en kan bij steeds veranderende windrichtingen snel naar de juiste positie worden verplaatst.

Om dit systeem effectief in te kunnen zetten bij grote tankbranden is het materiaal echter niet genoeg - samenwerking tussen AMAS en de brandweerkorpsen, die mankracht en expertise leveren, is essentieel. De genoemde brandweerkorpsen zullen het materiaal bedienen en onderhouden en tevens het bevel voeren tijdens de inzet. De korpsen zullen op korte termijn uitgebreid worden getraind.

*Aangesloten oliemaatschappijen en opslagterminals zijn:
Aircraft Fuel Supply Schiphol; BP Amsterdam Terminal Westpoort, BP Humber Terminal; Vopak Terminal Westpoort BV en Vopak Terminal Amsterdam BV; Oiltanking Westpoort; EuroTank Amsterdam B.V; Nustar, Sextantweg. Voor meer informatie: www.amas-fire.nl
Provincie:
Tag(s):