woensdag, 9. december 2009 - 16:32

UV-straling te hoog bij één op de vijf studio-zonnebanken

Bij één op de vijf zonnestudio’s waar de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) een meting heeft uitgevoerd, is de UV-straling van zonnebanken hoger dan wettelijk toegestaan. Dit blijkt uit inspectieresultaten van de VWA.

Een te hoge straling beschadigt de huidcellen, wat op termijn kan leiden tot huidkanker. Om die reden is de maximum toegestane sterkte van de lampen gesteld op 0,3W/m2. De hoogst gemeten waarde door de VWA was 0,6W/m2.

Consumenten kunnen voor gebruik van een zonnebank in een studio ook zelf nagaan of deze in orde is. Dat kan bijvoorbeeld door te vragen naar het apparatenpaspoort dat door de fabrikant van de bank is afgegeven.

De VWA heeft tijdens haar inspecties niet alleen naar de lampsterkte gekeken, maar ook naar de informatieverstrekking aan klanten van zonnestudio’s en het op orde hebben van documenten. Geconcludeerd kan worden dat ondernemers steeds vaker kunnen aantonen dat zij instructies geven. In 2009 was dat bij 87% van de studio’s het geval tegenover 56% in 2008 en 48% in 2007.
Provincie:
Tag(s):