donderdag, 19. november 2009 - 10:14

Vier miljoen voor verbeteren stationsomgeving Almelo

Almelo

De provincie Overijssel stelt vier miljoen beschikbaar voor het aanleggen van een P&R-terrein en verbetering van fietsparkeermogelijkheden bij het station in Almelo. Dit heeft de provincie bekendgemaakt.

Daarmee wordt het station beter bereikbaar voor treinreizigers die per auto of fiets naar het station komen en verbetert ook de ruimtelijke kwaliteit van de stationsomgeving. De afspraken hierover worden in een speciaal convenant vastgelegd. De gemeente en provincie investeren samen 1,2 miljoen euro in de opzet van een Woon Zorg Service in de wijk, waarbij buurtbewoners worden ingeschakeld om diensten aan huis te verlenen.

Een deel van de kosten hiervan betalen de provincie en de gemeente uit de verkoop van hun Essent-aandelen. Dat staat in een overeenkomst die B en W van de gemeente Almelo en Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel vandaag hebben bekrachtigd. De plannen worden voorgelegd aan de gemeenteraad en Provinciale Staten.

Daarnaast hebben de beide colleges afspraken gemaakt over investeringen in het kader van het Grotestedenbeleid. Ze hebben onder meer afgesproken succesvolle projecten voor zwerfjongeren of jongeren met problemen ook in 2010 en 2011 voort te zetten. Er is 1 miljoen euro beschikbaar voor het T-team, Bemoeizorg, Twentse Opvang Voorziening en Kamers met Kansen.

Gemeente en provincie hebben verder afgesproken dat ze de groene long Noorderpark als recreatiegebied voor bewoners van Almelo toegankelijk willen maken en houden.

In het woningbouwprogramma dat tussen gemeente en provincie is bekrachtigd willen beide partijen dat minstens 50% van de sociale huurwoningen op 1 januari 2015 het energielabel B heeft. Samen met de woningcorporaties gaat de gemeente deze woningen renoveren en aanpakken. De provincie draagt hiervan 75% van de kosten. Verder opent de gemeente Almelo een loket voor energie en duurzaamheid. Ook zorgt de gemeente voor voorzieningen en het aanpassen van woningen zodat veel meer ouderen langer zelfstandig kunnen wonen.

Commissaris van de Koningin Geert Jansen: “De provincie Overijssel maakt met alle gemeenten in de provincie dergelijke afspraken. Wij hanteren de Overijsselse Methode. Dat wil zeggen dat wij samen met gemeenten projecten selecteren die bijdragen aan het een goed woon- werk- en leefklimaat.”

Waarnemend burgemeester James van Lidth de Jeude: “De investeringen worden gezamenlijk gedaan en daardoor kunnen we zaken beter en versneld uitvoeren. Met de resultaten kunnen onze inwoners hun voordeel doen. Het gaat om de leefbaarheid van onze mooie gemeente en van de provincie.”

Overijssel investeert extra
De provincie Overijssel investeert in de komende twee jaar extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. De Overijsselse gemeenten hebben hun Essent-aandelen verkocht, met een gezamenlijke waarde van 150 miljoen euro. De provincie en de gemeenten maken nu afspraken over hoe dit geld duurzaam wordt geïnvesteerd in de Overijsselse samenleving. Het gaat dan om projecten die provincie en gemeenten gezamenlijk uitvoeren en financieren. Een belangrijke voorwaarde is dat de schop direct in de grond moet kunnen.
Provincie:
Tag(s):