vrijdag, 12. februari 2010 - 19:30

35 ernstige overtredingen bij controle

Eindhoven

Donderdag 11 februari hield Brandweer Eindhoven weer een actie Veilig Uit. Medewerkers bezochten 108 panden, waarvan er 57 volledig in orde waren. Dit keer is er extra aandacht besteed aan buurthuizen. Van de 13 bezochte buurthuizen waren er 6 volledig in orde. Van alle gecontroleerde panden is een top 5 van panden die het slechtst scoorden samengesteld. In 4 gevallen gaat het om een buurthuis.

Van de 51 panden met een of meer overtredingen, was dat in 16 gevallen een kleine overtreding, bijvoorbeeld een brandblusser die niet op tijd gekeurd was of een vuilnisbak die voor een brandblusser stond.

In de overige 35 gevallen ging het om ernstige overtredingen, bijvoorbeeld de versiering die niet in orde was. Die versiering is direct geïmpregneerd of verwijderd. Inspecteurs van de brandweer gaan dat controleren op vrijdag 12 februari.

Aan de hand van een checklist is o.a. gekeken naar de vluchtwegaanduidingen, de vluchtweg zelf, de nooduitgangen, de aanwezigheid en brandveiligheid van versieringen en de brandblusmiddelen.
De controle was o.a. gericht op het voorkomen van snelle rook- en branduitbreiding m.b.t. versieringen en de mogelijkheid voor bezoekers en personeel om via vluchtwegen naar buiten te komen tot op de openbare weg.
Provincie:
Tag(s):