dinsdag, 30. maart 2010 - 14:26

8,4 ton voor antibioticavrije varken- en kippenbedrijven

Den Haag

Verburg trekt 8,4 ton uit voor proef antibioticavrije varken- en kippenbedrijven. Dat maakt het ministerie van Landbouw dinsdag bekend.

InnovatieNetwerk, een kennisinstituut van LNV, gaat de komende drie jaar een experiment uitvoeren om een keten van een tiental varkens- en pluimveebedrijven antibioticavrij te krijgen. Minister Gerda Verburg van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) trekt 8,4 ton uit voor het experiment.

In het Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens werkt een aantal varken-, en pluimveehouderijen samen met dierenartsen, onderzoekers en overheid. Het programma richt zich op vier doelen: het volledig uitbannen van preventief gebruik van antibiotica, het zeer strikt beperken van het therapeutisch gebruik van antibiotica, het nemen van maatregelen om besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te maken en het versterken van de weerbaarheid van dieren. Deze doelstellingen kunnen worden bereikt door bijvoorbeeld een andere organisatie van het bedrijf en door bouwkundige oplossingen.

Minister Verburg wil het antibioticagebruik in de veehouderij in 2011 met 20% hebben teruggebracht en zij wenst een verdere verlaging in de jaren daarna. Daarom stimuleert zij nieuwe initiatieven die kunnen leiden tot een andere bedrijfsvoering waarbij het antibioticagebruik sterk wordt teruggedrongen. Het Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens wordt door LNV ondersteund met een bijdrage van 840.000 euro. De bedrijven zelf dragen 290.000 euro bij.

De bedrijven die aan het Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens deelnemen, zijn de varkensproductieketen De Hoeve, vleeskuikenketen GPS (Gecombineerde Pluimvee Slachterijen) en broederij voor eendagskuikens Lagerweij. Als het programma slaagt, zullen de drie ketens de nieuwe werkwijze in hun bedrijfsvoering invoeren. Dit zal resulteren in jaarlijks 650.000 varkens, 50 miljoen vleeskuikens en 1,8 miljoen eendagskuikens die antibioticavrij gehouden zijn.
Provincie:
Tag(s):