vrijdag, 19. maart 2010 - 17:54

AID treft tientallen verwaarloosde dieren aan bij veehouder

Lopik

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft donderdag 18 maart bij een veehouder in de gemeente Lopik 37 dieren in bewaring genomen. De veehouder stond bekend bij de AID wegens nalatigheid.

Bij een controle van het bedrijf werd geconstateerd dat de dieren waren vermagerd, er onvoldoende veevoer en drinkwater was en dat ze geen droge ligplaats hadden. Ook werd op het bedrijf twee kadavers van runderen aangetroffen. Tegen de veehouder is proces-verbaal opgemaakt voor het onthouden van de nodige verzorging en het niet ter destructie aanbieden van de kadavers.
Aanleiding voor de controle was dat de veehouder onder aandacht staat van de AID, omdat in het verleden al vaker overtredingen op het gebied van dierenwelzijn zijn geconstateerd.

Omdat er geen vooruitzicht was op een verbetering van de situatie, zijn deze dieren overgebracht naar een opvangadres. Een rund moest worden geëuthanaseerd op het bedrijf.


Provincie:
Tag(s):