dinsdag, 9. februari 2010 - 22:47

Baanbrekend archeologisch onderzoek

Vlissingen

In 2007 heeft de gemeente Vlissingen opgravingen laten uitvoeren in het Scheldekwartier. Onder de betonnen vloeren van de loodsen van de Scheldewerf bleken uitermate goed bewaarde resten van een oude woonwijk uit het begin van de Gouden Eeuw te liggen: een zeldzame vondst in Nederland.

Dankzij een bijdrage van de gemeente Vlissingen van 30.000 euro en subsidie van de provincie, kan het archeologisch onderzoek zich niet alleen richten op de bewoningsresten en skeletonderzoek, maar óók op een nieuwe onderzoeksmethode: oud- DNA-onderzoek.

Het Vlissings archief is in 1809 volledig afgebrand. Doordat men nu het genetische profiel van mensen in kaart kan brengen, ontstaat alsnog een beeld van een veranderende bevolking door de eeuwen heen.

De skeletten die gevonden werden op het terrein van het Scheldekwartier stammen uit de tijd dat Vlissingen schepen uitzond over alle wereldzeeën. Tijdens eerdere opgravingen rond de Sint Jacobskerk werden skeletten uit de Middeleeuwen ontdekt.

Door het DNA-onderzoek, in combinatie met ‘regulier’ skeletonderzoek, kunnen de skeletten van de Middeleeuwen en de Gouden Eeuw nu voor het eerst met elkaar vergeleken worden. “We kunnen al duidelijk sporen van verschil in welvaart aantonen. We zien ook dat wat er op het menu stond in de Middeleeuwen, een stuk minder gevarieerd was dan in de Gouden Eeuw. We hebben bijvoorbeeld fysiek bewijs, dat er in de VOC-tijd opeens veel meer kruidnagel en nootmuskaat werd gegeten”, aldus een enthousiaste Bernard Meijlink, van de Walcherse Archeologische Dienst (WAD).

Bernard vertelt verder: “We verwachten de volgende zaken te weten te komen: • Wat is de opbouw van de bevolking van Vlissingen per periode vanaf 1330 tot 1800?
• Wat is de genetische variatie tussen personen die in verschillende perioden leefden en vanaf wanneer dateren de voornaamste verschillen?
• Uit welke landen en werelddelen is DNA vertegenwoordigd in de verschillende perioden en aan welke historische gebeurtenissen zijn deze verschilpunten te relateren (Tachtigjarige Oorlog, Franse bezetting, VOC- en WIC-vaarten)?
• Is er sprake van verwantschap tussen individuen per periode?

Om het DNA-profiel van inwoners van Vlissingen door de eeuwen heen compleet te maken, denken we er zelfs over om burgers te vragen DNA af te staan, en dan zo te kijken of er een match is met DNA uit oude skeletten.”

Naast het DNA onderzoek op goed geconserveerde skeletten, hebben de opgravingen ook zeldzaam (Italiaans en Japans) aardewerk opgeleverd. De gemeente Vlissingen, de Walcherse Archeologische dienst en het MuZEEum overleggen nog over hoe, wanneer en in welke vorm de pronkstukken het beste aan het publiek kunnen worden getoond.
Provincie:
Tag(s):