zaterdag, 20. maart 2010 - 11:34

Brandweer Enschede geeft les op Scholingsboulevard

Enschede

In het kader van Meer Rood Op Straat (Brandveilig Leven) richt Brandweer Enschede haar voorlichtingsactiviteiten deze maand op leerlingen van de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid van de Scholingsboulevard Enschede.

Brandweer Enschede wil met Brandveilig Leven de veiligheid en het risicobewustzijn van bedrijven en inwoners van Enschede verhogen. Hiervoor organiseert de brandweer diverse voorlichtingsactiviteiten. Omdat de brandweer van mening is dat het verhogen van het risicobewustzijn bij de jeugd begint, wordt deze maand les gegeven aan leerlingen van de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid.

Vorig jaar is Brandweer Enschede in samenwerking met de Scholingsboulevard gestart met het maken van een voorlichtingsfilm in het kader van brandveiligheid op scholen. Deze maand is Brandweer Enschede gestart met het geven van lessen aan leerlingen uit klas 3 van de opleiding SDV.

Brandveiligheid in lespakket
De lessen staan in het teken van brandveiligheid in en om school. Maar ook brandveiligheid in huis komt aan de orde. De les wordt afgesloten met een praktijkonderdeel. Daarnaast zijn de leerlingen ook bij de brandweer geweest om kennis te maken met de brandweerorganisatie. De laatste les wordt gegeven op 25 maart 2010.
Provincie:
Tag(s):