zondag, 18. juli 2010 - 20:32

Controle op Maas leidt tot tientallen boetes

Maastricht

Tijdens een grensoverschrijdende controle op de Maas in Zuid-Limburg zijn zaterdag 54 boetes uitgeschreven. De controle werd uitgevoerd door verschillende opsporingsdiensten uit België en Nederland.

Het controlegebied betrof het stroomgebied van de Maas tussen het Belgische Visé en Borgharen, het Albertkanaal, de Zuid-Willemsvaart, het Julianakanaal en alsmede de langs de Maas gelegen natuurgebieden Kleine Weerd, Hoge Weerd en Eijserbeemden. Ook de lokale visvijvers werden gecontroleerd.

In totaal werden 148 personen aan een controle onderworpen. De opsporingsambtenaren maakten in totaal 54 processen verbaal op. Het gaat dan vooral om overtredingen zoals:
Illegaal kamperen, zwemmen in de vaargeul van de vrachtvaart en verkeerde marifoons aan boord van plezierjachten. Ook is er bekeurd voor te snel varen en het niet op orde hebben van de papieren en van de veiligheidseisen aan boten. Illegaal vissen en illegaal kamperen leverde toch wel de meeste overtredingen op.

De politie Limburg Zuid spreekt van een geslaagde actie.
Provincie:
Tag(s):