woensdag, 7. april 2010 - 22:21

‘Doe-het-zelf controles’ voor agrarisch ondernemers

Dronten

Agrarisch ondernemers kunnen zichzelf nu controleren met een vragenlijst. Hiertoe heeft de gemeenteraad van de gemeente Dronten op 28 januari 2010 besloten.

In de eerste helft van 2010 kunnen circa 100 van de akkerbouwbedrijven, waar het Besluit landbouw milieubeheer op van toepassing is en waarvoor in 2010 een controle is ingepland, een brief met een vragenlijst tegemoet zien. De vragenlijst omvat een selectie van de belangrijkste milieu aspecten waar de gemeente gewoonlijk op controleert. De gemeente kan de accenten in de vragenlijst wijzigen.

Met deze ‘doe-het-zelf controle’ streeft de gemeente Dronten naar modern ondernemersschap en bestuur, waarbij vertrouwen in de ondernemer belangrijk is.

Geen controlebezoek nodig
Omdat de doe-het-zelf controle wordt aangemerkt als een volwaardige controle, is voor een groot deel van bedrijven die de lijst terugstuurt, geen bezoek op het bedrijf nodig.

Het invullen van de vragenlijsten zou in praktijk niet meer tijd in beslag moeten nemen dan een controlebezoek, zodat de ondernemer niet extra wordt belast. Omdat de zelfcontrole het bedrijfsbezoek door de gemeente kan vervangen, levert dit zowel de ondernemer als de gemeente tijdswinst op.

Scenario’s
Na het versturen van de vragenlijst zijn er verschillende scenario’s mogelijk, afhankelijk van de termijn waarbinnen de vragenlijst wordt teruggestuurd en de wijze waarop de vragenlijst is ingevuld. Wordt de vragenlijst bijvoorbeeld niet ingevuld en op tijd teruggestuurd, dan volgt er alsnog een onaangekondigd controlebezoek door de gemeente.

Ook voert de gemeente Dronten steekproefsgewijs controles uit bij bedrijven die volgens de ingevulde vragenlijst voldoen aan de eisen. Blijkt overigens dat de vragenlijst niet naar waarheid ingevuld is, dan treedt de gemeente direct handhavend op.

Niet voor alle agrarisch ondernemers
Dit project richt zich specifiek op akkerbouwbedrijven waar het Besluit landbouw milieubeheer op van toepassing is. Daarnaast komen voor deze zelfcontrole alleen die bedrijven in aanmerking die in het verleden hebben aangetoond bewust met de regelgeving om te gaan.

Bedrijven die een ‘handhavingverleden’ hebben, komen niet in aanmerking voor een doe-het-zelf controle, maar worden op de oorspronkelijke wijze, dus door een bedrijfsbezoek, gecontroleerd.
Provincie:
Tag(s):