vrijdag, 28. mei 2010 - 22:44

Drenthe zet Meppel economisch op slot

Meppel

De gemeente Meppel constateert op basis van de aangepaste Ontwerp Omgevingsvisie Drenthe (OOD) dat Meppel geen of weinig ruimte krijgt voor uitbreiding van haar bedrijven.

De provincie Drenthe heeft de oorspronkelijke ontwerp Omgevingsvisie naar aanleiding van de reacties vanuit Meppel slechts op enkele ondergeschikte punten aangepast. Meppel vindt deze wijzigingen absoluut onvoldoende en vreest dat zij al binnen enkele jaren haar bedrijven onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden kan bieden. Als gevolg daarvan zal ook haar arbeidsmarkt verschralen.

Vandaar dat gemeente Meppel een laatste verzoek doet om in het Omgevingsbeleid ruimte te bieden aan de eigenstandige ontwikkeling van de regionale economie en werkgelegenheid in Meppel.

De onrealistische houding op dit punt van de provincie wordt in Meppel met grote verbazing ontvangen. Burgemeester Jan Westmaas: “Ik heb nog steeds het idee dat men binnen het provinciehuis niet in de gaten heeft wat de gevolgen zijn van de voorgenomen besluitvorming. Het kan toch niet zo zijn dat Meppel met zijn eeuwenoude traditie van bedrijvigheid op slot wordt gezet?”

Mede met behulp van de provincie wordt fors geïnvesteerd in een versterking van de regio Meppel. Te noemen zijn de verbreding van de A28, de aansluiting bij knooppunt Lankhorst (A28/A37), de keersluis in het Meppelerdiep en de Hanzelijn. “Dan is het toch merkwaardig dat Meppel niet langer ruimte kan bieden aan uitbreiding van bestaande bedrijven en nieuwe bedrijvigheid?”, zo vraagt de burgemeester zich af. “Uitgerekend nu verkrijgt Meppel een nog betere propositie die zij wil uitbuiten met eigen investeringen in nieuwe mensen en acquisitie van bedrijven. Hoe kan ik ooit uitleggen dat een ondernemer zich voor de uitbreiding van zijn bedrijf maar moet melden bij Hoogeveen, Coevorden of Emmen?”.

Jan Westmaas doelt daarbij op het onlangs ondertekende convenant over de Drentse Zuidas. De A28 wordt daarin gezien als een waardevolle ontsluiting richting Duitsland op basis waarvan Meppel en Hoogeveen in economisch opzicht zouden moeten profiteren. “Onze primaire economische regio is echter die van de driehoek Zwolle, Meppel en Steenwijkerland. Voor Meppel is de sociaal-economische dynamiek binnen deze driehoek relevant. Niettemin is Meppel ook aangeschoven bij het provinciale initiatief van de Drentse Zuidas. Daarbij is immer aangegeven dat een “regionale” verdeling op basis van segmentatie in dit gebied niet reëel is. Ons bedrijfsleven maar ook ons college is van oordeel dat dit een papieren werkelijkheid betreft. Zonder nuancering in de Omgevingsvisie wordt samenwerking binnen de Drentse Zuidas voor Meppel minder waardevol”, aldus burgemeester Jan Westmaas. In dat geval zet de provincie Drenthe Meppel feitelijk op slot in economisch opzicht.

Meppel heeft de afgelopen maanden alles gedaan wat in haar vermogen ligt om met het provinciebestuur in gesprek te komen over investeringen voor de toekomst. Daartoe is onder meer een “pleitnota” ontwikkeld met een beschrijving van alle ambities: “Meppel - Stad van Verbinding”. “Indien de provincie als reactie hierop onze economische kernfunctie gaat insnoeren, kan ik het niet meer volgen”, aldus een verontruste burgemeester. De Provinciale Staten hebben het laatste woord. Meppel verwacht dat de Provinciale Staten hun verantwoordelijkheid nemen, zodat Meppel in de toekomst ruimte wordt geboden voor verdere economische ontwikkeling en groei.
Provincie:
Tag(s):