vrijdag, 25. juni 2010 - 21:19

€ 259.580 voor culturele projecten

Arnhem

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft in het tweede kwartaal van 2010 garantiebijdragen toegekend voor 118 culturele projecten.

Het totaalbedrag is € 259.580. De werkterreinen van het Cultuurfonds zijn: geschiedenis en letteren, beeldende kunst, podiumkunsten, monumentenzorg en natuurbehoud. Op de bijlage staat per gemeente aangegeven voor welke projecten een bijdrage is toegekend.

De toegekende bedragen zijn garanties. Dit betekent dat de bedragen op basis van een afrekening worden uitgekeerd, dus pas als het project heeft plaatsgevonden en alleen als het achteraf nodig blijkt. Voor apparatuur, kleding en instrumenten wordt een percentage van de totale kosten toegekend. De overige aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld.

In 2009 is in Zutphen het koor Pro Musica opgeheven. Het overgebleven bedrag is geschonken aan het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland om dit ten goede te laten komen aan koormuziek in Zutphen. Deze vergaderronde is besloten bijdragen uit deze gift toe te kennen aan Stichting Projectkoren Zutphen en Mannenzangvereniging De IJsselzangers.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een stichting met een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen. Door het verlenen van bijdragen, het opzetten van projecten en het uitreiken van prijzen zet het Prins Bernhard Cultuurfonds zich in voor cultuur en natuur­behoud.

Het budget dat het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland jaarlijks te beste­den heeft be­draagt ongeveer 1 miljoen euro. Dit geld komt uit diverse bron­nen: de Lotto en de BankGiro­Lote­rij, donaties en een col­lecte die jaar­lijks in mei wordt gehou­den. Per jaar worden door het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland circa 500 projecten ge­steund.

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland beoordeelt vier keer per jaar aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur en natuur. Verzoeken kunnen worden ingediend door culturele stichtingen en verenigingen. Bijdragen kunnen worden verleend voor eenmalige, bijzondere culturele projecten in Gelderland en duurzame investeringen.

Een aanvraagformulier kan via de website www.cultuurfonds.nl/Gelderland worden verkregen.
Provincie:
Tag(s):