woensdag, 28. april 2010 - 20:10

Gasboring Nieuwehorne een feit

Nieuwehorne

De meerderheid van de gemeenteraad van Heerenveen is akkoord gegaan met de proefboring naar gas in Nieuwehorne. Dit ondanks de bezwaren die op de hoorzitting van 12 april naar voren zijn gebracht.

De Christen Unie kwam in de raadsvergadering met een amendement waarin werd voorgesteld om voorafgaand aan een definitieve gaswinning de huidige staat van alle gebouwen, wegen en gronden in-en om het winningsgebied te inventariseren. Daarnaast wordt gesteld dat Vermillion, het bedrijf dat de gaswinning gaat uitvoeren, alle geconstateerde schade accepteert als te zijn veroorzaakt door de gaswinning tenzij het tegendeel kan worden bewezen.

,,Het amendement is niet uitvoerbaar en geeft naar de burgers van Nieuwehorne een verkeerd signaal af,’’ aldus wethouder Meine Schweer. Het amendement haalde geen meerderheid in de raad, alleen de fracties van het CDA en de FNP steunden de Christen Unie.

De vaststelling door de raad van het bestemmingsplan maakt het mogelijk een proefboring naar gas uit te voeren. Dit betekent niet dat kan worden overgegaan tot definitieve winning. In het vastgestelde bestemmingsplan zijn twee wijzigingsbevoegdheden voor het college opgenomen. Met de ene wijzigingsbevoegdheid kan de bestemming proefboring weer worden verwijderd als er geen of onvoldoende aardgas wordt aangetroffen. Met de andere wijzigingsbevoegdheid kan, als een winbare hoeveelheid aardgas wordt aangetroffen, de proefboring planologisch omgezet worden in een definitieve winning. Het is uiteindelijk de Minister van Economische Zaken die bepaalt of permanente gaswinning in dit gebied kan worden toegestaan.
Provincie:
Tag(s):