vrijdag, 26. februari 2010 - 11:31

Geen landelijke eisen voor stembureauleden

Den Haag

Gemeenten voelen niets voor landelijke regels en richtlijnen als het gaat om de inzet van stembureauleden.

Dit blijkt uit een peiling onder burgemeesters, wethouders, raadsleden en andere gemeentefunctionarissen. Van de driehonderd ondervraagden geeft 67 % aan niets te zien in een landelijk eisenpakket.

Het onderzoek is gehouden in het kader van de gemeenteraads-verkiezingen van a.s. woensdag. De verkiezingen worden in 91 % van de gemeenten gehouden. Sommige gemeenten zijn door een herindeling al naar de stembus geweest of gaan in november 2010. Overige resultaten ledenpeiling:

Bijna 76 % van gemeenten ervaart geen problemen bij de organisatie. Problemen die ervaren worden hebben te maken met het vinden van voldoende stembureauleden.

Bijna de helft van alle gemeenten (47 %) wil dat er een landelijke vergoeding van het rijk komt om stembureauleden te werven.

Ruim 62 % van de gemeenten heeft promotie gemaakt voor de verkiezingen om de opkomst te bevorderen.

Ruim 50 %van de gemeenten kiest er voor een stembureaus te laten bemensen door 4 of 5 stembureauleden. De wet schrijft er 3 voor maar gezien de hoeveelheid belangrijke taken kiezen de meeste gemeenten dus voor meer stembureauleden.

Bijna de helft van alle gemeenten (49,6 %) heeft tussen de 51 en 200 stembureauleden nodig om de verkiezingen te begeleiden. Ruim een vijfde (22,06 %) heeft genoeg aan 0 tot 50 leden en 5,51 % heeft tussen de 201 en 600 stembureauleden nodig.
Provincie:
Tag(s):