woensdag, 11. augustus 2010 - 23:10

Gemeente onderzoekt gezondheid en welzijn bij ouderen

Apeldoorn

In opdracht van de gemeente Apeldoorn start GGD Gelre-IJssel medio augustus met een onderzoek naar gezondheid en welzijn bij zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder.

Doel van het onderzoek is om het project ‘Gezond ouder worden in Apeldoorn’ te evalueren. Met de resultaten kunnen de gemeente en GGD beter inspelen op de wensen en behoeften van ouderen.

In Apeldoorn ontvangen 1900 zelfstandig wonende ouderen in augustus met de post het verzoek een uitgebreide vragenlijst in te vullen. De vragenlijst gaat over hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en welzijn. Naast vragen over ziekten en lichamelijke beperkingen, komen ook vragen over eenzaamheid, sociale contacten, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid aan de orde. GGD en gemeente gaan volstrekt vertrouwelijk om met de gegevens, volgens de strikte privacyregels die voor dergelijke onderzoeken gelden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig.

De gemeente Apeldoorn wil ‘gezond ouder worden’ graag stimuleren. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. In februari is daarom het project ‘Gezond ouder worden in Apeldoorn’ van start gegaan door onder andere GGD Gelre-IJssel, GGNet, Wisselwerk, de gemeente Apeldoorn en Caransscoop. Het project start bij de woonservice gebieden bij woonzorgcentrum Mandala (in Orden) en woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina (in Anklaar). Voorzieningen en activiteiten op het gebied van gezond ouder worden en eenzaamheid zullen in kaart worden gebracht.

Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit de Academische Werkplaats AGORA. AGORA is een samenwerkingsverband van GGD Gelre-IJssel en Wageningen Universiteit. Diverse vormen van onderzoek worden ingezet. Het vragenlijstonderzoek dat 16 augustus 2010 van start gaat, wordt gelijktijdig uitgevoerd in de gemeenten Apeldoorn, Epe, Ermelo en Zutphen.
Provincie:
Tag(s):