woensdag, 21. juli 2010 - 17:29

Gooiseweg flink op de schop

Zeewolde

De komende jaren gaat de Gooiseweg vanaf Zeewolde tot de Nijkerkerweg flink op de schop. 'De huidige enkelbaans weg wordt omgebouwd tot een dubbelbaans autoweg', meldt de provincie Flevoland.

De provincie begint met de formele procedures en overleg met de gemeente Zeewolde om deze ombouw mogelijk te maken. Als alles volgens planning verloopt is de dubbelbaans Gooiseweg in 2014 klaar.

Naast de ombouw tot een dubbelbaans weg vinden er de komende jaren ook andere werkzaamheden aan de Gooiseweg plaats. De provincie sluit deze werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar aan vanwege besparing van de kosten, maar ook om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken.

René van Diessen, gedeputeerde van verkeer van de provincie Flevoland, is blij dat er weer een stap wordt gezet naar een volledige verdubbeling van de Gooiseweg. “Met deze werkzaamheden zijn we een eind op weg naar ons eindbeeld; de verdubbeling van het vierkant van wegen rondom de luchthaven. We hebben veel last van sluipverkeer van Harderwijk naar de Randstad op dit gedeelte. Het wordt tijd dat de capaciteit van de weg daarop wordt aangepast. Een alternatief is er niet.”

Aansluiting bedrijventerrein
De gemeente Zeewolde gaat een tweetal projecten op de Gooiseweg uitvoeren. In verband met de groei van het bedrijventerrein Trekkersveld wordt een extra aansluiting op de Gooiseweg aangelegd. Deze nieuwe aansluiting komt ter hoogte van de uitbreiding van het bedrijventerrein.

De gemeente gaat ook de brug over de Groenewoudsetocht verhogen om grotere recreatieschepen naar Zeewolde te kunnen laten varen. Deze werkzaamheden staan gepland voor 2011 en 2012.

Aanpak rotonde
De huidige rotonde in de Gooiseweg, kruising Nijkerkerweg en de aansluiting van de Adelaarsweg/Nijkerkerpad worden aangepast aan de plannen voor OostvaardersWold. Onderdeel van de plannen voor het OostvaardersWold zijn een ecoduct en een fietsbrug over de Gooiseweg. Dit sluit aan op de verdubbeling van de Gooiseweg.

Start procedure
Voor de verdubbeling van de Gooiseweg is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Die procedure en het vooroverleg daarover, worden nu opgestart.
Provincie:
Tag(s):