maandag, 13. september 2010 - 11:38

Hirsch Ballin: komende periode meer investeren in recherche

Den Haag

Minister Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie) vindt dat er de komende kabinetsperiode bij de politie in Nederland een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de recherche nodig is.

Dit onder meer gelet op de overvalcriminaliteit en de zware en georganiseerde criminaliteit.

Dat schrijft Hirsch Ballin in antwoord op vragen van het Kamerlid Van Raak (SP).

Over het verzoek van de Tweede Kamer om de invulling van de bezuiniging op de politie te stoppen kan de minister, gelet op de demissionaire status van het kabinet, in de - beleidsarme - begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd geen toezegging doen. Het ligt voor de hand dat voorstellen hierover aan de orde komen bij de besprekingen over de vorming van een nieuw kabinet.
Provincie:
Tag(s):