dinsdag, 21. september 2010 - 21:02

Hunebedcentrum organiseert curcus zwerfsteenherkening

Borger

In januari 2011 organiseert het Hunebedcentrum in Borger in samenwerking met Harry Huisman een stenencursus voor beginners en voor gevorderden.

Drenthe is de meest stenenrijke provincie in Nederland. Of moeten we zeggen, was? Ooit waren de akkers in deze provincie bezaaid met grotere en kleinere keien. Men noemt ze zwerfstenen vanwege hun lange reis in de ijstijd naar hier vanuit noordelijke landen als Noorwegen, Zweden en Finland.

Iedere steen heeft zijn eigen geschiedenis, een verhaal dat gaat over hun verblijf in de bodem, hun herkomst, de wijze van ontstaan en ook hun samenstelling. De samenstelling van de steen vormt de basis van zijn naam, gewoon doordat je weet uit welke onderdelen hij opgebouwd is.

In de stenencursus voor beginners zal duidelijk worden waarom graniet zo genoemd wordt, waarop je moet letten om andere granieten te herkennen en wat bijvoorbeeld het verschil is met zandsteen en al die andere soorten steen.

Vanaf maandag 17 januari 2011 zal men in acht wekelijkse avonden verhalen horen en in de praktijk leren hoe men zwerfstenen kan herkennen. De stenencursus is ook voor archeologisch geïnteresseerden belangrijk, omdat in de prehistorie door mensen werktuigen uit zwerfstenen zijn gemaakt. Daarbij gebruikten zij meer dan vuursteen alleen.

De acht-wekelijkse gevorderde cursus, start op dinsdag 18 januari 2011 en hierin zal nader ingegaan worden op zwerfstenen. Zo leert men kijken naar bepaalde vormen van zwerfkeien, hun uiterlijk en wat men daaraan aan ijstijdprocessen kan afleiden. Verder zal ingegaan worden op oudere, dieper gelegen zandlagen, waaruit men op verschillende plaatsen in Drenthe bouwzand wint.
Provincie:
Tag(s):