maandag, 4. januari 2010 - 17:09

Jachtverbod in Limburg wegens winterweer

Maastricht

In Limburg geldt met ingang van donderdag 7 januari een jachtverbod in verband met de winterse omstandigheden. Uitzondering op het verbod is de jacht op konijnen en houtduiven bij schadegevoelige gewassen, zo meldt de provincie.

De ontheffingen, onder andere voor het populatiebeheer van wilde zwijnen en reeën, blijven van kracht. Voor het nemen van het besluit zijn belanghebbende organisaties geconsulteerd, dit zijn de LLTB, de jachtorganisaties, de Faunabeheereenheid Limburg, het Faunafonds, Vogelbescherming en Faunabescherming. De jachtorganisaties kunnen zich vinden in het sluiten van de jacht, maar adviseren ontheffingen voor overwinterende ganzen niet op te schorten. De LLTB is over de gehele lijn nog geen voorstander van jachtsluiting.

Op dit moment is er sprake van een periode met strenge vorst, een volledige sneeuwbedekking in de provincie en een zeer beperkte oppervlakte van open water door ijsontwikkeling. De lange termijn weersverwachting geeft aan dat er grote kans bestaat dat de winterse omstandigheden nog tot en met volgende week voortduren. De beschikbaarheid van voedsel en schuilmogelijkheden voor dieren is hierdoor zodanig beperkt dat er voldoende aanleiding is om over te gaan tot sluiting van de jacht.

Het verbod geldt voor de gehele provincie Limburg. De jacht op de genoemde soorten zouden onder normale omstandigheden tot 31 januari 2009 zijn geopend. Mocht er voor die tijd sprake zijn van een weersverbetering dan wordt het besluit herzien. In het kader van de Flora- en faunawet zijn als wild aangewezen de diersoorten: haas, fazant, patrijs, wilde eend, konijn en houtduif. De patrijs staat vermeld op de rode lijst van bedreigde soorten waardoor de jacht op deze soort niet geopend is. De jacht op hazen is al vanaf 31 december gesloten.

Ook wordt de geldigheid van ontheffingen van de Flora- en faunawet voor het doden van overwinterende ganzen opgeschort.
Provincie:
Tag(s):