dinsdag, 2. februari 2010 - 21:32

Landelijke mailcampagne ‘Dit mag echt niet’ heeft succes

Emmen

Het Hondsrug College in Emmen heeft dinsdag 2 februari de garantie gekregen dat er geen sprake zal zijn van gescheiden uitzetting naar verschillende landen van de familie Dindar.

Met een manager van de Dienst Terugkeer en Vertrek heeft het Hondsrug College een onderhoud gehad waarin twee belangrijke zaken zijn besproken zegt directeur Rolf Mulder. “Er is ons gegarandeerd dat er geen sprake zal zijn van gescheiden uitzetting van de familie naar verschillende landen en er ligt bij de staatssecretaris nu het verzoek om de situatie van de familie Dindar te heroverwegen en als een ‘schrijnend geval’ te beoordelen. De Dienst Terugkeer en Vertrek zal aandringen op een spoedige behandeling en beoordeling. Wij hopen binnen drie weken de conclusie van de staatssecretaris te horen.”

Naar aanleiding van dit gesprek heeft het Hondsrug College besloten om de mailcampagne voor onbepaalde tijd op te schorten. Gisteren begon op het Hondsrug College een landelijke mailactie om leerling Faisal en zijn familie niet te scheiden.

Mulder: “Wij willen graag iedereen bedanken voor het meewerken aan deze campagne! Razendsnel en binnen een paar dagen hebben zo’n 5500 mensen de open brief naar alle fracties en fractieleiders in de Tweede Kamer gemaild. Dat was voor de familie Dindar en voor ons Hartverwarmend. Wij hopen heel erg dat op korte termijn de staatssecretaris inderdaad de situatie van de familie als ‘schrijnend’ zal beoordelen en dat zij zich mogen vestigen in Nederland.”
Provincie:
Tag(s):