maandag, 25. januari 2010 - 21:04

Landelijke primeur voor hulpdiensten IJsselmeer en randmeren

Lelystad

Een belangrijk moment voor de incidentbestrijding op het IJsselmeer en de
Randmeren: donderdag 11 februari wordt in Lelystad de overeenkomst SAMIJ 2010 ondertekend. Met deze overeenkomst en met de aanstelling van een waterfunctionaris beleeft SAMIJ een landelijke primeur in incidentbestrijding op het water.

De veiligheidsregio’s in en rondom het IJsselmeergebied hebben veel te maken met water. Op dit water kan van alles gebeuren, zoals aanvaringen, verontreinigingen van het oppervlaktewater, branden en explosies en ecologische incidenten. Bij de incidentbestrijding zijn veel verschillende partijen betrokken. Dit zijn landelijk, regionaal en lokaal georganiseerde partijen. Binnen het samenwerkingsverband van de SAMIJ (samenwerkingsregeling incidentbestrijding IJsselmeergebied) werken hulpdiensten samen in de voorbereiding op eventuele incidenten In de periode 2007/2009 zijn landelijke normen en organisatievoorstellen vastgesteld voor de incidentbestrijding op het water in het project Waterrand

Met de ondertekening van de nieuwe SAMIJ-overeenkomst kent Flevoland een primeur in Nederland. Voor het eerst worden er namelijk gelijktijdig afspraken gemaakt tussen zeven veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat, Kustwacht, Korps Landelijke Politiediensten, KNRM, Reddingsbrigade Nederland en zes Waterschappen over de bestrijding van incidenten op het water.

Dit is niet de enige primeur in dit kader. Om het proces van voorbereiding en implementatie van de incidentbestrijding op het water in het IJsselmeergebied vorm te geven heeft Veiligheidsregio Flevoland een waterfunctionaris aangesteld. Dit betreft een totaal nieuwe functie in Nederland en deze wordt per 1 januari 2010 ingevuld door Han van Dijk. Van Dijk was al secretaris van de SAMIJ en was als adviseur crisisbeheersing werkzaam bij de gemeente Lelystad. In die functies had hij al veelvuldig contact met de partijen die samenwerken binnen de SAMIJ.
Officiële ondertekening Overeenkomst De ondertekening van de SAMIJ-overeenkomst vindt plaats op donderdag 11 februari. Tijdens deze bijeenkomst zullen 18 partijen (bestuurders van zeven veiligheidsregio’s, zes waterschappen en Kustwacht, Korps Landelijke Politiediensten, KNRM, Rijkswaterstaat, Reddingsbrigade Nederland) de overeenkomst ondertekenen.
Provincie:
Tag(s):