vrijdag, 15. januari 2010 - 12:32

Meerssen wil evaluatie van gladheidsbestrijding

Meerssen

Wethouder Openbare Werken Luc Volders van de gemeente Meerssen wil snel een evaluatie van de gladheidsbestrijding. Ondanks dat er weinig klachten binnenkomen en de gemeente regelmatig complimenten ontvangt voor de strooidienst, zijn er enkele verbeterpunten. Met name het landelijke tekort aan wegenzout en het schoonmaken van trottoirs bij zorgcentra en seniorencomplexen verdienen nadrukkelijk de aandacht.

Door aanhoudende sneeuw en vorst is de afgelopen weken zowel in Nederland als de omliggende landen een tekort aan wegenzout ontstaan. Ondanks dat gemeente Meerssen een contract heeft met een zoutleverancier en deze ook diverse malen benaderd is, kan de zoutleverancier zijn contract niet nakomen. Momenteel kunnen alleen nog grote doorgaande wegen, busroutes en een aantal rijwielpaden worden gestrooid. Dit is voor de gemeente Meerssen niet acceptabel. Het tekort aan strooizout zal dan ook een landelijk evaluatiepunt moeten worden.

Tijdens het winterseizoen staan op vaste locaties bij zorgcentra en seniorencomplexen zoutkisten. Aangrenzende bewoners, gebruikers of beheerders kunnen hier gebruik van maken om gladheid te bestrijden. Bij gebrek aan zout worden deze momenteel aangevuld met zand. Bij wijze van proef worden momenteel de trottoirs rondom zorgcentra en seniorencomplexen machinaal geveegd. Vooruitlopend op de evaluatie bekijkt de gemeente hoe de trottoirs in de buurt van deze complexen in de toekomst beter schoon kunnen worden gehouden. Eind deze week worden hierover gesprekken gevoerd met de MTB.
Provincie:
Tag(s):