donderdag, 4. februari 2010 - 10:36

Nog steeds ICT-problemen bij politie

De korpschefs van de Noord-Oostelijke korpsen zijn woensdagmiddag bij elkaar geweest om onder andere te praten over de ernstige computerproblemen waar hun korpsen sinds woensdag 20 januari mee kampen.

In tegenstelling tot de positieve ontwikkeling van vorige week, zijn de problemen met het computernetwerk sinds afgelopen weekend gebleven.

Vorige week donderdag leek de oplossing voor de problemen nabij. De hoofdoorzaak was gevonden. Men zag een lichte verbetering van de systemen. Het doel was om vanaf afgelopen maandag te beginnen met het ophogen van het aantal gebruikers. Dat is niet gelukt, en sinds het weekend is het aantal storingsmeldingen van de gebruikers zeker niet afgenomen.

Pieter-Jaap Aalbersberg korpschef van het korps IJsselland: ‘Collega’s hebben last van lange inlogtijden, lopen vast en hebben problemen van algehele traagheid van het systeem. Na twee weken is dit niet meer uit te leggen aan de 13.000 collega’s in de korpsen. De 750 noodpc’s worden geactiveerd om vanaf heden vast ingezet te worden als snelle storingsvrije werkstations voor de operationele politiemensen. De 3000 andere werkplekken worden vanaf donderdag stapsgewijs verhoogd met 500. De gebruikers van deze systemen zullen voorlopig nog wel storingen ondervinden.’

De meldkamers (112) en de politieservicecentra (0900-8844) ondervinden geen hinder. Zij maken gebruik van een afzonderlijke ICT-voorziening. Het communicatienetwerk C2000, de meldkamersystemen en het telefoonverkeer ondervinden er geen hinder van en werken als gebruikelijk.

Het computerprobleem heeft betrekking op de korpsen Friesland, Groningen, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland Midden, Gelderland Zuid en Twente. Deze acht korpsen werken op een gezamenlijk computercentrum. Bij de overige korpsen en het KLPD speelde de storing niet.
Provincie:
Tag(s):