woensdag, 27. januari 2010 - 9:22

OM seponeert aangifte tegen Harry van Bommel

Amsterdam

Het Openbaar Ministerie Amsterdam stelt geen vervolging in tegen de 2e Kamerleden Van Bommel, Karabulut en tegen mevrouw Duisenberg voor aanzetten tot haat, discriminatie of geweld.

Het OM vindt hun optreden bij een demonstratie op 3 januari 2009 tegen de inval van het Israëlische leger in de Gazastrook niet strafbaar. Ook van opruiing is volgens het OM geen sprake.

Advocaat mr. A. Moszkowicz deed aangifte tegen de twee Kamerleden en mevrouw Duisenberg omdat zij tijdens de demonstratie op het Museumplein ‘Intifada, Intifada, Palestina vrij’ hadden geroepen. Daarnaast deed de advocaat aangifte tegen onbekende personen die ‘Hamas, Hamas, Joden aan het gas’ riepen. Door de combinatie van beide leuzen maakten volgens Moszkowicz de Kamerleden en mevrouw Duisenberg zich schuldig aan het in het openbaar mondeling aanzetten tot haat, geweld of discriminatie van mensen.

Het OM is van mening dat de Kamerleden Van Bommel en Karabulut en mevrouw Duisenberg niet kan worden verweten dat zij niet onmiddellijk afstand hebben genomen van de leus ‘Hamas, Hamas, Joden aan het gas’. Zij kunnen volgens het OM in dit geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat willekeurige anderen hebben geroepen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek van het filmpje op Youtube dat het onwaarschijnlijk is dat de Kamerleden en mevrouw Duisenberg de Hamas-leus hebben gehoord. Zij riepen op dat moment zelf een andere leus (‘Intifada, Palestina vrij’) of waren aan het praten.

Filmpje

Van de demonstratie op 3 februari 2009 verscheen een filmpje op YouTube, waarin is te horen en te zien hoe door Van Bommel, Karabulut en Duisenberg wordt geroepen: ‘Intifada, Intifada, Palestina vrij’, terwijl op de achtergrond de kreet ‘Hamas, Hamas, Joden aan het gas’ is te horen. Dit wordt geroepen door andere deelnemers aan de demonstratie.

Het in het openbaar roepen van ‘Hamas, Hamas, Joden aan het gas’ is strafbaar. Voor de demonstratie heeft de politie met de organisatie en de ordedienst van de demonstratie besproken dat het roepen van deze kreet een reden zou kunnen zijn voor aanhouding. De kreet is echter tijdens de demonstratie zelf noch door de politie noch door de ordediensten waargenomen. Voor het roepen van deze kreet zijn tijdens de demonstratie daarom geen aanhoudingen verricht.

Het originele beeldmateriaal van het filmpje van YouTube is onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Uit onderzoek blijkt blijkt dat de leus ‘Hamas, Hamas, Joden aan het gas’ op de achtergrond wordt gescandeerd door meerdere personen. Van twee personen op het filmpje is aannemelijk dat zij de Hamasleus hebben geroepen. Mogelijk hebben ook andere sprekers buiten beeld de leus geroepen. Omdat de beelden van de twee personen redelijk vaag zijn, kan hun identiteit niet worden achterhaald. Ze kunnen dus niet worden gehoord over dit strafbare feit. De beelden kunnen ook niet dienen als bewijs in een strafzaak.

Uitlating

Het roepen van de leus ‘Intifada, Intifada, Palestina vrij’ vindt het OM evenmin strafbaar. Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld is strafbaar als dat wat wordt geroepen betrekking heeft op mensen wegens hun ras en/of godsdienst. In dit geval zou de kreet gericht moeten zijn tegen Joden. De kreet ‘Intifada, Intifada, Palestina vrij’ heeft echter geen betrekking op Joden in het algemeen. De kreet is hooguit gericht tegen Israel als staat. Er worden geen conclusies ten aanzien van Joden getrokken, noch wordt er aangezet of aangespoord tot enig gevoel (haat) of enige handeling (discriminatie of geweld) tegen Joden in het algemeen.

Omdat de uitlating ‘Intifada, Intifada, Palestina vrij‘ geen betrekking heeft op mensen wegens hun ras en/of godsdienst, is er ook geen sprake van belediging van een groep mensen. Van opruiing is evenmin sprake. De leus is in dit geval te onbepaald om te kunnen concluderen dat door dit te roepen wordt opgeruit tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag. Met ‘Intifada’ kan zowel een geweldloze als een gewelddadige opstand bedoeld worden. Van Bommel heeft in de media aangegeven dat hij de geweldloze Intifada bedoelde.
Provincie:
Tag(s):