maandag, 31. mei 2010 - 22:54

Opening visweekend, zeven overtreders

Het weekend van 29 en 30 mei was het eerste weekend van het nieuwe visseizoen.

Dit was aanleiding voor de politie, om samen met enkele bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) van de Hengelsportfederatie Zuid-West Nederland en boa’s van Natuurmonumenten een visserijcontrole te houden. Hierbij werd zeven keer proces-verbaal opgemaakt.

De controle startte zaterdagochtend om 07.00 uur en eindigde om 24.00 uur die dag. Zowel op het water als op de wal werd gecontroleerd. De controles vanaf de boot vonden vooral plaats op de Maas en de aanliggende wateren waaronder de Zandmeren. De controles vanaf het land hebben in de gehele Bommelerwaard, langs Waal, Maas en binnenwateren plaatsgevonden.

Er werden 80 vissers gecontroleerd. Zeven van hen kregen een proces-verbaal. Drie voor het niet hebben van schriftelijke toestemming om te mogen vissen. Twee voor het vissen met drie hengels terwijl twee wettelijk is toegestaan. Een andere overtreder kreeg een proces-verbaal voor het in het bezit hebben van ondermaatse vis. De visser had snoekbaarzen gevangen van 32 cm, terwijl deze minimaal 42 cm moeten zijn. Een andere visser had acht snoekbaarzen in zijn bezit terwijl dit er volgens de richtlijnen in dat gebied maar drie mogen zijn. (
Provincie:
Tag(s):