dinsdag, 24. augustus 2010 - 21:59

Overhandiging dorpsbus Ellewoutsdijk

Borsele

De enige basisschool van Ellewoutsdijk, De Linden, heeft haar deuren op 1 augustus gesloten. Daarom heeft de gemeente een busje aangekocht, waarmee de leerlingen vanaf het nieuwe schooljaar naar de basisscholen in Driewegen en Oudelande worden gebracht.

Wethouder Marga Vermue van de gemeente Borsele overhandigt in het bijzijn van Rijk van de Lagemaat, algemeen directeur van het openbaar onderwijs Borsele, de dorpsbus aan het bestuur van de stichting ‘Dorpsbusje Ellewoutsdijk’.

De overhandiging vindt plaats op donderdag 26 augustus om 10.30 uur bij Verenigingsgebouw M.J. van Hattumhuis in Ellewoutsdijk.

Basisschool De Linden heeft als nevenvestiging drie achtereenvolgende jaren het minimum aantal leerlingen van 23 niet gehaald. Dit is het criterium van de Wet op het Primair Onderwijs. Daarom trad de gemeente aan het begin van het schooljaar in overleg met de ouders en de school. Hieruit kwam naar voren dat het erg belangrijk was dat de kinderen dagelijks veilig en tijdig op de school van hun keuze kunnen komen. Zo is het idee van een dorpsbus ontstaan. Het college en de raad zijn van mening dat deze bus een flinke impuls vormt voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het dorp.

Om de dorpsbus te laten rijden, is er een stichting opgericht. De stichting ontvangt de bus van de gemeente in bruikleen. Vrijwilligers gaan rijden met de bus. De bus rijdt naar de scholen in Driewegen, Oudelande en zo nodig Ovezande. Dit zijn dorpen die binnen een afstand van zes kilometer van Ellewoutsdijk liggen. Daarnaast is het mogelijk om mensen die al dan niet tijdelijk over onvoldoende vervoer beschikken naar een bestemming elders te vervoeren, zoals een supermarkt.

De opzet voor de dorpsbus is verder uitgewerkt door een projectgroep. Het project heeft geen winstoogmerk. De provincie Zeeland heeft een EU-bijdrage verleend in de helft van de aankoopkosten van de bus. Ook is er in juli op het dorp een grote fancy fair gehouden ten bate van de bus. Tenslotte zijn er verschillende sponsors voor de bus gevonden zodat de exploitatiekosten verder worden verlaagd.
Provincie:
Tag(s):