woensdag, 17. maart 2010 - 23:34

Politiekorps Gelderland-Zuid onder preventief toezicht

Vanwege een tekort op de begroting 2010-2013 stelt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 13 regionale politiekorpsen, waaronder het politiekorps Gelderland-Zuid, onder preventief toezicht.

Door het niet toegekend krijgen van de “centrumgemeentefunctie”, waartegen de korpschef en de korpsbeheerder al eerder bezwaar aantekenden, loopt het korps jaarlijks 8 miljoen euro mis. Dit is regelmatig onder de aandacht van Binnenlandse Zaken gebracht en is één van de redenen om het BVS te actualiseren. Om toch een sluitende begroting voor de langere termijn te realiseren is de afgelopen 2 jaar de formatie teruggebracht met 66 fte.

De afgelopen tijd heeft BZK het budgetverdeelsysteem (BVS), waarmee bepaald wordt op hoeveel budget een politiekorps recht heeft, geëvalueerd. Daaruit blijkt dat een nieuwe ‘waardering’ voor Gelderland-Zuid 10,5 miljoen euro zou opleveren. Op dit moment is het BVS echter nog niet vastgesteld.

Omdat het hernieuwde BVS nog niet is vastgesteld kan hierop nog geen voorschot worden genomen. Om die reden is door de korpsbeheerder en de korpschef besloten in de begroting van 2010-2013 niet nog eens een verdere reductie in de formatie door te voeren, maar een negatief resultaat te presenteren. De consequentie hiervan is dat ons korps onder preventief toezicht wordt gesteld.
Provincie:
Tag(s):