dinsdag, 23. februari 2010 - 19:36

Poorten naar de Randstad een succes

Wageningen

Bestuurders uit alle vervoersgeledingen in Gelderland hebben besloten de Taskforce Bereikbaarheid Gelderland op te heffen. Resultaten zijn behaald, projecten zijn in uitvoering.

De Taskforce heeft impulsen gegeven aan het verbeteren van de overstap van auto op ov. Samenwerking heeft geleid tot tastbare resultaten.

In de Taskforce werkten drie Gelderse regio’s (Vallei, Noord-Veluwe en Rivierenland) samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid in West-Gelderland. Samen met de andere partners werden vijf locaties aangewezen die het predicaat kregen Poort naar de Randstad: Geldermalsen, Veenendaal-De Klomp, Barneveld-Noord, Nijkerk-Corlaer en Harderwijk.

Het Mobiliteitsdebat in Barneveld, februari 2007, was aanleiding om te zoeken naar geschikte locaties voor de transfer auto-OV. Provincie, regio, NS, ProRail en Rijkswaterstaat ontwikkelden een gezamenlijke strategie om locaties te ontwikkelen waar automobilisten binnen enkele minuten kunnen overstappen op trein of bus. Doel was om hiermee de filedruk op de rijkswegen richting de Randstad te verminderen.

Het eerste overstapstation is in gebruik: Veenendaal-De Klomp, aan de A12, is aangewezen als Poort naar de Randstad. De parkeerfaciliteiten werden er uitgebreid en faciliteiten als een kiosk, werden aangebracht. De komende jaren wordt deze locatie verder versterkt. Steeds meer automobilisten weten de weg naar dit station te vinden. Elke dag staan parkeerplaatsen vol. Een verdere uitbouw van het succes ontstaat als de aansluiting tussen het station en de A12 wordt gerealiseerd. Het stations is dan direct bereikbaar vanaf de A12. Deze aansluiting wordt in 2011 gerealiseerd. De regio onderhandelt met het Rijk en NS over verhoging van de frequentie van de ziet graag de frequentie van 2x per uur wordt verhoogd naar 3 of 4x per uur.

Op drie andere locaties wordt gebiedsontwikkeling in gang gezet of voorbereid.
In Geldermalsen wordt in 2010 gestart met de uitvoering van vernieuwing van de gehele stationsomgeving. Daarbij worden onder meer de P&R faciliteiten uitgebreid en de bereikbaarheid van het station sterk verbeterd.
De gemeente Barneveld ontwikkelt het businesspark Columbiz rondom het station Barneveld-Noord. NS Poort is mede-ontwikkelaar van dit gebied. Ook wordt de infrastructuur sterk verbeterd, waardoor een stop op de hoofdlijn mogelijk wordt gemaakt. Dit is een wens van de gemeente Barneveld, om hiermee de faciliteiten als Poort naar de Randstad optimaal te realiseren. Nu heeft Barneveld-Noord met de Valleilijn een kwartiersdienst naar Amersfoort.

In Harderwijk wordt het stationsgebied herontwikkeld. De parkeervoorzieningen voor de fiets en auto van het stationsgebied worden aangepakt en verbeterd. Tevens wordt er een tunnel onder het spoor aangelegd. Met ProRail wordt gewerkt aan aanpassingen om in het kader van Randstadspoor de frequentie naar Utrecht te verhogen tot 4x per uur per richting.

Het is nog niet gelukt een faciliteit te ontwikkelen in de gemeente Nijkerk. In Corlaer kan weliswaar een goede overstaplocatie worden gerealiseerd, maar een stop op de lijn Amersfoort-Zwolle blijkt niet inpasbaar in de dienstregeling.

Andere tastbare resultaten zijn digitale reisinformatie panelen langs de A12 en de A1. Hiermee krijgen automobilisten up to date informatie over reistijden naar Utrecht resp. Amersfoort.
Provincie:
Tag(s):