dinsdag, 15. juni 2010 - 20:46

Reactieronde aangepast tracé N361 tussen 16 juni en 16 juli

Inwoners van de gemeenten langs het nieuwe tracé voor de N361 tussen Mensingeweer en Groningen kunnen tussen 16 juni en 16 juli schriftelijk hun mening geven over de aanpassingen in het eerder vastgestelde tracé voor de nieuwe N361.

Ook kunnen zij aangeven wat ze van de conceptinpassingsvisie voor de weg vinden. Officieel is een inspraakprocedure niet noodzakelijk, maar de provincie vindt het belangrijk om de mening van de bevolking te horen.

Naast schriftelijk reageren, kunnen betrokkenen tijdens een inloopavond op 1 juli vragen stellen en/of mondeling reageren op de plannen. De inloopavond is van 17.00 tot 20.30 uur in Zalenverhuur- en Partycentrum de Hoogte in Winsum. Alle reacties worden betrokken bij het opstellen van het realisatiebesluit (voordracht) voor Provinciale Staten. Vlak na de zomer wordt deze voordracht vastgesteld. Na besluitvorming in Provinciale Staten volgt de bestemmingsplanprocedure met formele inspraak. Op z'n vroegst in 2012 wordt begonnen met de werkzaamheden voor de weg.

Op 1 juni stemden Gedeputeerde Staten in met de aanpassingen op het tracé van de nieuwe wegverbinding Mensingeweer - Winsum - Groningen. Voor het tracé waren versoberingen nodig om de financiering rond te krijgen. De meest opvallende aanpassingen zijn dat de boog om Winsum vervalt en dat de aansluiting van Adorp en Sauwerd op de nieuwe weg wordt verplaatst van Adorp-Zuid naar de Munnikeweg. Deze laatste maatregel spaart twee spoortunnels uit. Verder vervalt in totaal zo'n 4 kilometer parallelweg.
Provincie:
Tag(s):