dinsdag, 2. maart 2010 - 20:25

Reconstructie N204 tussen Montfoort en Woerden

Montfoort

Op de N204 in Montfoort zijn verschillende maatregelen genomen om de doorstroming, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verbeteren. Aanvullend hierop gaat de provincie ook nog het fietspad verbreden, het oversteken veiliger maken en een rotonde aanleggen. Tenslotte wordt het hele wegvak voorzien van stil asfalt.

Het fietspad langs de N204 tussen Montfoort en Woerden ligt aan één zijde van de weg en wordt gebruikt voor twee richtingen. Er gebeuren relatief veel ongelukken omdat het fietspad te smal is voor het tweezijdige gebruik. De provincie heeft daarom besloten het fietspad te verbreden van 2.50 meter naar 3.50 meter.

Aanleg rotonde
Bij het kruispunt N204/van der Valk Boumanstraat komt een enkelstrooksrotonde. De rotonde werkt snelheidsremmend wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

Veiliger oversteken
Ter hoogte van de Engherzandweg komt een verhoogde geleider in het midden van de N204. Fietsers hebben op die manier een rustpunt in het midden van de weg waardoor ze in twee keer kunnen oversteken. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om de Engherzandweg autoluw te maken.

De fietsoversteek bij de Van Rietlaan wordt verhoogd uitgevoerd in rood asfalt en gemarkeerd met pijlen. Op die manier valt het fietspad meer op voor automobilisten en komt de voorrangsregeling beter uit de verf: fietsers op de N204 hebben voorrang!

Uitvoering
De uitvoering van de aanvullende maatregelen vindt naar verwachting plaats in 2010 en 2011. De planning is afhankelijk van de voortgang van de grondverwerving en het archeologisch onderzoek. Verwachting is dat er archeologische vondsten worden gedaan.
Provincie:
Tag(s):