zondag, 20. juni 2010 - 12:37

Ruiming vliegtuigbom Gouda geslaagd

Gouda

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en militairen van de Nationale Reserve (Natres) hebben zondagochtend de gemeente Gouda ondersteund bij de ruiming van een Britse 500-ponder.

‘Even na 10.00 uur is het sein veilig gegeven, zodat de ruim 300 bewoners die uit voorzorg hun woning moesten verlaten weer kunnen terugkeren’, meldt Defensie zondag. Ook het treinverkeer dat tijdelijk stil werd gelegd, kan weer worden hervat.

De EOD voerde de bomruiming uit en de Natres ondersteunde de politie bij het realiseren en handhaven van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. De bom werd halverwege maart langs het spoor gevonden door een opsporingsbedrijf dat bezig was het terrein bouwrijp te maken. De 500-ponder lag tussen het spoor en de Burgemeester Jamessingel op 7,5 meter diepte.

20 Natresbataljon uit Den Haag ondersteunde de politie met 35 manschappen. Onder leiding van de politie zorgden zij er onder meer voor dat tijdens de ruiming niemand het veiligheidsgebied inging. De 500-ponder is na demontage vervoerd naar een andere locatie waar hij op een later te bepalen moment tot ontploffing wordt gebracht.

Nationale taken
Inzet in Nederland ter ondersteuning van de civiele autoriteiten bij calamiteiten en rampen is een van de hoofdtaken van Defensie. Hier zijn 24 per dag, 7 dagen van de week enkele duizenden militairen direct of op afroep voor beschikbaar. Ook de Natres maakt deel uit van dit potentieel aan mankracht. De inzet van militairen ter ondersteuning van de civiele hulpverlening wordt vaak geoefend.

’Groen ondersteunt blauw’
Regelmatig ook kunnen deze oefeningen worden gecombineerd met een daadwerkelijke inzet, zoals nu in Gouda ook. De Natres biedt de politie hier de mogelijkheid om hun schaarse capaciteiten optimaal te benutten. Groen springt bij zodat blauw op andere plekken op straat kan blijven.
Provincie:
Tag(s):