donderdag, 18. maart 2010 - 22:03

Samen werken voor optimale veiligheid

Emmen

Burgemeester Bijl van de gemeente Emmen en vertegenwoordigers van Colbond, DSM, Emmtec Services en Teijin Aramid hebben donderdag een verklaring ondertekend. In deze verklaring spreken zij de intentie uit om verdere samenwerking tussen de brandweer Emmen en de locatiehulpverlening van het Emmtec Industry & Business Park (EI&BP) vorm te geven. De deelnemende partijen starten een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan.

Aanleiding voor de samenwerking is de verhuizing van de brandweerkazerne medio 2012 naar de nieuwe locatie op de hoek Hondsrugweg / Nijbracht / Rondweg, vlakbij het EI&BP. Door de nieuwe locatie kan de brandweer Emmen, bij calamiteiten op het EI&BP, sneller ter plaatse zijn dan voorheen..

Voor adequate bestrijding van calamiteiten is specifieke kennis van de bedrijven van het EI&BP noodzakelijk. De locatiehulpverlening beschikt over deze kennis. Met de samenwerking beoogt men de kennis van beide partijen te vergroten en elkaar te versterken.

Onlangs is een verkennend onderzoek afgerond waaruit gebleken is dat een geïntegreerde brandweerorganisatie voor alle partijen toegevoegde waarde heeft op het gebied van kwaliteit en kostenbesparing. Het haalbaarheidsonderzoek loopt tot eind augustus. Rond oktober 2010 vindt de besluitvorming plaats. De invulling van de samenwerking start na de verhuizing van de kazerne in 2012.
Provincie:
Tag(s):