donderdag, 21. januari 2010 - 9:51

Sittard-Geleen start herstel na vorstschade

Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen is begonnen met het herstel van vorstschade aan wegen en stoepen. Eerst worden de hoofdwegen met aangrenzende fietspaden aangepakt. Vervolgens wordt gewerkt aan de zogenaamde wijkontsluitings-wegen. Daarna zijn de woonstraten aan de beurt.

Vooralsnog gaat het om het treffen van noodmaatregelen aangezien de temperatuur nog te laag is om te asfalteren. Het definitieve herstel vindt plaats in het voorjaar. De gemeente verwacht dat de herstel-werkzaamheden nog het hele jaar in beslag nemen.

De gemeente heeft de afgelopen periode alle zeilen bijgezet om straten en fietspaden sneeuwvrij houden. Ook het dichten van gaten in het wegdek leverde veel extra werk op. Nu de dooi doorzet en de meeste straten weer schoon zijn kan de balans worden opgemaakt en schades in kaart gebracht. Dat gebeurt door deskundigen. De extra werkzaamheden aan wegen en stoepen worden ingepast in de onderhouds- en vervangingsprogramma’s. Het definitieve asfalteringswerk besteedt de gemeente vervolgens uit aan gespecialiseerde bedrijven.

Tijdens deze forse winterperiode zijn heel wat meldingen over schade aan wegen en stoepen van burgers en politie bij de gemeente binnengekomen. Veel gaten zijn om veiligheidsredenen direct gedicht. “Er is deze winter aanzienlijk meer sneeuw gevallen dan vorig jaar en dus ook veel meer zout gestrooid” zo zegt Berry van Rijswijk, wethouder Beheer Openbare Ruimte.
“Het oppervlak ontdooit even maar bevriest daarna weer. Dit voortdurende uitzetten en inkrimpen is funest voor het wegdek. We doen ons uiterste best om schade aan wegen en stoepen zo snel mogelijk op te lossen. Maar de winter is nog niet voorbij dus we weten niet hoe het de komende maanden zal gaan. We werken gestaag door maar kunnen niet overal tegelijk zijn. We gaan ervan uit dat burgers hier begrip voor hebben” aldus de wethouder.
Provincie:
Tag(s):