woensdag, 14. april 2010 - 14:57

Spoorwegovergang Rijksstraatweg in Buitenpost wordt veiliger

Buitenpost

Voor eind april worden maatregelen getroffen om de veiligheid te verbeteren op het kruispunt van de parallelweg van de provinciale Rijksstraatweg en de spoorwegovergang Oost in Buitenpost. Hoewel deze overgang over enkele jaren komt te vervallen door de aanleg van de nieuwe rondweg Buitenpost, hebben de provincie Fryslân en ProRail toch besloten nu maatregelen te nemen, mede op verzoek van de gemeente Achtkarspelen. “Wij willen voorkomen dat hier nog een ongeval plaatsvindt, dat door aanpassingen voorkomen had kunnen worden, zoals duidelijkere markering en plaatsen van schrikhekken en verwijzingsborden”, zo zegt gedeputeerde Adema.

Uit de ongevalgegevens van de politie en informatie van omwonenden blijkt dat de ongevallen worden veroorzaakt doordat auto’s oversteken over het spoor vanaf de parallelweg naar de hoofdrijbaan of andersom. De officiële aansluiting van de parallelweg op de hoofdrijbaan zit vijftig meter verderop. Bij slecht zicht kan de automobilist per ongeluk de verkeerde afslag nemen. Men raakt hierdoor van het verharde deel van de weg en blijft steken op de rails.


Doel van het pakket van maatregelen is te voorkomen dat automobilisten vanaf de parallelweg over de spoorwegovergang naar de hoofdrijbaan of andersom oversteken. In nauw overleg tussen provincie, gemeente, ProRail en een direct omwonende is besloten tot:
- het plaatsen van extra schrikhekken (rood-wit gestreepte hekken);
- het aanpassen van de bocht van de parallelweg;
- het aanpassen van de markering op de parallelweg zodat de oversteek van de parallelweg visueel wordt versmald;
- het aanbrengen van extra ballast tussen het spoor;
- het plaatsen van schampblokken (betonnen blokken tussen rijweg en spoor);
- het plaatsen van verwijzingsborden.


De werkzaamheden worden voor eind april door Strukton uitgevoerd. Zij verwachten het werk binnen een dag uitgevoerd te hebben. Op die dag wordt de spoorwegovergang ter hoogte van de parallelweg volledig afgesloten. Het langzame verkeer wordt dan tijdelijk over de hoofdrijbaan geleid. Het werk heeft geen gevolgen voor het treinverkeer.
Provincie:
Tag(s):