maandag, 1. februari 2010 - 17:13

Strooizout in Utrecht bijna op

Utrecht

Door het aanhoudende winterse weer is de gemeente Utrecht bijna door haar voorraad strooizout heen. Dat betekent dat vanaf morgen, dinsdag 2 februari, tot nader order alleen de hoofdinvalswegen en de hoofdfietsroutes met een mengsel van zout en zand worden gestrooid.

Op alle andere wegen die normaal gestrooid zouden worden, wordt zo veel mogelijk sneeuw geschoven en met zand gestrooid. Utrecht adviseert automobilisten de hoofdinvalswegen te gebruiken.

De gemeente heeft bij de invalswegen waarschuwingsborden geplaatst. Het mengsel van zout en zand wordt zo samengesteld dat de werking voldoende is om de wegen stroef te houden. De aangepaste strooiroute kost vijfentwintig ton van het zout en zandmengsel per keer ten opzichte van zestig tot tachtig ton zuiver zout bij een normale strooiactie. Actuele informatie over strooiroutes van de gemeente Utrecht staat op www.utrecht.nl.

Landelijk tekort

Utrecht is geen uitzondering als het gaat om een tekort aan strooizout. In heel Nederland dreigt bij verschillende lokale, regionale en landelijke overheden een zouttekort. Bij de vaste leverancier en het regionale zoutloket van Rijkswaterstaat heeft Utrecht bestellingen uitstaan. Door het landelijke tekort worden alle zoutvoorraaden verdeeld over het land en gebruikt voor de meest urgente routes zoals snelwegen. De gemeente Utrecht verwacht half februari de eerste nieuwe lading zout te krijgen.

Gevolgen voor Utrecht

Afhankelijk van het weer bekijkt de gemeente welke maatregelen zij treft als er helemaal geen zout meer voor handen is. Bijvoorbeeld hoe het afval opgehaald kan worden en hoe de hoofdwegen bereikbaar blijven. Het verwijderen van sneeuw van de reguliere strooiroutes, door schuiven en zand strooien, blijft wel doorgaan.

Afvalinzameling

Als de straten glad en moeilijk toegankelijk zijn omdat er minder gestrooid wordt, zet de gemeente allereerst in op het ophalen van restafval en daarna pas op gft-afval. Er is aanzienlijk meer restafval. Door de weersomstandigheden kost het inzamelen van restafval meer tijd, waardoor er minder tijd over is voor het ophalen van gft-afval.
Provincie:
Tag(s):