donderdag, 23. september 2010 - 10:14

Veel meldingen van seksueel misbruik in de jeugdzorg

Den Haag

Bij het meldpunt seksueel misbruik van minderjarigen in de jeugdzorg, dat vorige maand is geïnstalleerd, zijn inmiddels al ruim 100 meldingen binnengekomen.

Het gaat om gevallen die door de kinderbescherming destijds in een katholieke instelling zijn geplaatst. Dit maakt de commissie-Samson bekend.

Samson werkt samen met de commissie Deetman, die misbruik binnen de katholieke kerk onderzoekt. De commissie van Deetman kreeg al meer dan 900 meldingen.

Deels zijn het zaken die zijn verjaard, een ander deel is van recenter datum. De commissie onderzoekt het waarheidsgehalte van de zaken niet, maar neemt alle meldingen even serieus. Meldingen van misbruik die mogelijk aanleiding zijn voor vervolging en strafrechtelijk niet zijn verjaard, worden na overleg met de melder doorgegeven aan het Openbaar Ministerie.

Het Meldpunt Seksueel Misbruik van de commissie-Samson is een plaats waar alleen melding kan worden gedaan van seksueel misbruik. Voor de commissie een vitale bron van informatie voor het onderzoek, maar de commissie wil slachtoffers en ook daders ook mogelijkheden voor individuele hulp bieden.
Provincie:
Tag(s):