dinsdag, 30. maart 2010 - 11:54

Vrouwen blijven hoger opgeleid dan mannen

Den Haag

De deelname van jongeren aan het hoger onderwijs is de afgelopen jaren voortdurend gestegen; onder meisjes sterker dan onder jongens. Tegelijkertijd zijn hoogopgeleide vrouwen van 25 tot 35 jaar vaker dan hoogopgeleide mannen niet aan het werk of niet op zoek naar werk.

Als reden hiervoor noemen ze vooral het uitoefenen van zorgtaken. Dit blijkt uit een kwartaalrapportage van de Landelijke Jeugdmonitor, die het CBS voor het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin heeft opgesteld.

In het studiejaar 2008-2009 studeerden 152.000 vrouwen in het hbo en 87.000 in het wo. Bij mannen ging het om respectievelijk 133.000 en 76.000.
Sinds 2000 is er een permanente toename te zien van studenten in het hoger onderwijs. In beide onderwijssectoren zorgen dus met name de vrouwen voor de groei. Vrouwen zijn inmiddels ook in de meerderheid onder hoogopgeleiden van 25 tot 35 jaar. Onder hoogopgeleide 35-plussers daarentegen zijn mannen nog altijd in de meerderheid.
Provincie:
Tag(s):