donderdag, 4. maart 2010 - 12:10

Waterschap is illegale vetlozing in riool spuugzat

Almelo

Het waterschap Regge en Dinkel, de gemeente Almelo en de politie Twente zijn op zoek naar de veroorzaker dan wel veroorzakers van illegale vetlozingen op het riool.

Onderzoek heeft tot nu toe nog niet het gewenste resultaat gehad en de steun van de bevolking wordt gevraagd om deze illegale lozingen te doen stoppen.

In de Riool Water Zuiveringinstallatie Almelo, locatie Vissedijk, komt de laatste jaren op gezette tijd via het riool een grote hoeveelheid vet binnen. Dit vet zorgt voor ernstige storingen aan de technische installatie met onnodige oppervlaktewaterverontreiniging als gevolg.

Het gebied dat loost op deze installatie is gelegen ten noordoosten van Almelo. (Gedeeltelijk Almelo — Aadorp — Maria parochie — Harbrinkhoek — Albergen). Controleurs van het waterschap Regge en Dinkel hebben in samenwerking met de toezichthouders van de gemeente Almelo en de Politie Twente een onderzoek ingesteld. Mogelijke veroorzakers, als het gaat om lozingen van vet in dit gebied, zijn gecontroleerd. Uit deze controles is niet gebleken dat de nog steeds voorkomende vetlozingen vanuit die bedrijven plaats vinden.

Het vermoeden bestaat dan ook dat er misschien illegale lozingen, mogelijk via bijvoorbeeld een rioolput, vanaf de openbare weg worden uitgevoerd. Afvoer van de vetten is aan strenge regels gebonden en deze moeten tegen betaling worden ingeleverd bij daarvoor gespecialiseerde bedrijven. Degene die illegaal loost kan op deze manier geld besparen maar daarnaast het milieu ernstig schade toebrengen.

Het waterschap Regge en Dinkel, de gemeente Almelo en de Politie Twente blijven speuren naar de mogelijke veroorzaker(s) van de lozingen, maar willen tevens graag de steun van de bevolking inroepen om deze illegale vetlozingen te kunnen stoppen. Omdat er een reële kans is dat er vanaf de openbare weg illegaal op het riool wordt geloosd wordt de bevolking gevraagd opmerkzaam te zijn. Het gaat dus waarschijnlijk om het gebied ten noordoosten van Almelo. (Gedeeltelijk Almelo — Aadorp — Maria parochie — Harbrinkhoek — Albergen).
Provincie:
Tag(s):