maandag, 27. september 2010 - 11:37

Waterschap pakt wateroverlast aan van Belfelderbroekbeek

Belfeld

Waterschap Peel en Maasvallei start op maandag 4 oktober met de werkzaamheden aan de Belfelderbroekbeek en de aanleg van een regenwatervoorziening. Doel hiervan is het oplossen van het wateroverlastprobleem dat bij hevige neerslag optreedt in het kassengebied Meelderbroek in Belfeld, zo meldt het waterschap.

Het kassengebied Meelderbroek kent bij hevige neerslag een wateroverlastprobleem. In 2005 stonden gronden langs de Belfelderbroekbeek onder water. Vorig jaar en dit jaar kon de beek na hevige neerslag het water maar ternauwernood verwerken. De bestaande beek kan in dergelijke situaties het wateraanbod uit het gebied niet goed verwerken. Om dit probleem aan te pakken, heeft Waterschap Peel en Maasvallei het plan “Knelpunten WB21 Belfelderbroekbeek” opgesteld met een inventarisatie van de wateroverlast en mogelijke oplossingen hiervoor.

Om de wateroverlast tegen te gaan gaat het waterschap een retentievoorziening aanleggen en duikers vervangen. Ook zullen een aantal waterlopen verbreed worden.
De werkzaamheden zullen eind november 2010 zijn afgerond. Gedurende deze periode kan er plaatselijk verkeersoverlast zijn. Het waterschap informeert de omwonenden over de data en omleidingroutes.
Provincie:
Tag(s):