dinsdag, 19. januari 2010 - 16:18

Zes arrestaties in onderzoek naar criminele organisatie

Maastricht

Politie en Justitie in Zuid-Limburg hebben dinsdagochtend op een 20-tal plaatsen in Limburg en Duitsland invallen gedaan, waarbij doorzoekingen zijn verricht. Bij deze actie werden 7 personen aangehouden, waarvan 1 verdachte in Duitsland. De actie werd verricht op last van het openbaar ministerie te Maastricht en een rechter-commissaris van de Rechtbank Maastricht. Er werd assistentie verleend door diverse regionale en lokale politie-eenheden, de Fiod/ECD en het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM). In totaal namen 70 opsporingsambtenaren deel aan de actie.

Een 48-jarige man uit Grevenbicht-Papenhoven en een 43-jarige man uit Geleen worden gezien als de kopstukken van deze organisatie. Zij zijn dinsdagochtend samen met 4 medeverdachten aangehouden. Drie andere verdachten komen uit Sittard-Geleen en één verdachte uit Echt. Deze personen worden ervan verdacht lid te zijn van een omvangrijke criminele organisatie die zich op grote schaal heeft bezig gehouden met de georganiseerde hennepteelt en het witwassen van de criminele insten.

De organisatie wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de inrichting en exploitatie van hennepplantages in Nederland, Duitsland en België. Zij beschikte in Kerkrade over een onderneming die zich specifiek bezig hield met het professioneel inrichten van zeecontainers voor de productie van hennepteelt. Deze containers werden verkocht of beschikbaar gesteld aan derden voor de exploitatie. Het onderzoek is niet alleen gericht op het ontmantelen van de hennepplantages maar ook op het witwassen van de criminele winsten.

In de loop van 2009 werden een 20-tal hennepplantages ontmanteld in Nederland, België en Duitsland. Hierbij werd in totaal ongeveer 10.000 hennepplanten in beslaggenomen. Een aantal van deze plantages was op uiterst professionele wijze ingericht.

Vermoed wordt dat de hoofdverdachten in deze organisatie hun winsten hebben geïnvesteerd in o.a. onroerend goed. Om die reden werd vanochtend tevens een aantal doorzoekingen gedaan bij zogenaamde facillitators en ondernemingen waarvan verondersteld wordt dat de hoofdverdachten daarin een belang hebben. De aanhoudingen zijn het resultaat van een onderzoek dat in 2009 door het bureau georganiseerde criminaliteit van de Divisie Regionale
Recherche werd verricht.

In dit onderzoek werd intensief samengewerkt met de Federale politie en justitie in België en de Duitse recherche in Vierssen.

Het OM wil de crimineel behaalde winst terugvorderen van de verdachten. Daarom wordt naast het reguliere strafrechtelijke onderzoek, ook een financieel strafrechtelijk onderzoek gestart door het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM). Dat financiële onderzoek richt zich op onrechtmatig verkregen winsten. Politie en justitie kunnen voor dat doel conservatoir beslag leggen, bijvoorbeeld op onroerend goed, waardevolle voer- en vaartuigen, kunst, bankrekeningen of cash geld.

Er is onder andere beslag gelegd op geld, voertuigen en diverse panden.Het onderzoek is nog in volle gang. Politie en justitie sluiten niet uit dat er nog meer aanhoudingen worden verricht.
Provincie:
Tag(s):