vrijdag, 21. december 2012 - 19:30 Update: 03-07-2014 1:03

'Dit jaar zal minder vuurwerk worden verkocht'

'Dit jaar zal minder vuurwerk worden verkocht'

Minder mensen dan vorig jaar zullen dit jaar vuurwerk gaan kopen. De gemiddelde bestedingen van de mensen die wél vuurwerk kopen zullen, net als eerdere jaren, ongeveer gelijk blijven.

Ook de online verkoop stagneert. Dit blijkt uit het onderzoek naar het gedrag van Nederlanders rond Oud & Nieuw dat is uitgevoerd door Q&A Research & Consultancy. Naar schatting zal het aantal mensen dat dit jaar vuurwerk gaat kopen met zo’n 9% dalen naar 22,5%. De ruime meerderheid (64%) geeft als reden om niet kopen aan dat ze het geld liever aan wat anders besteden. De mensen die wél vuurwerk kopen zullen ongeveer evenveel blijven besteden aan vuurwerk als vorig jaar (ongeveer € 60,-). De gemiddelde online bestelling ligt iets hoger (ongeveer € 65,-). [b]Vuurwerk in bouwmarkten[/b] Waar vorig jaar de tuincentra een stijging in aantal vuurwerkklanten lieten zien, zijn dat dit jaar de bouwmarkten. Vorig jaar kocht 12% vuurwerk via een bouwmarkt en dit jaar zal dat zo’n 15% zijn. De verkopen via een vuurwerkspecialist zullen flink dalen ten opzichte van vorig jaar, maar voeren nog wel de lijst aan met 39%. [b]Vuurwerk online[/b] In 2011 was er nog een verdubbeling te zien van vuurwerkverkoop via internet. Dit jaar is die stijging alweer gestagneerd, waarbij ook de gemiddelde besteding ongeveer gelijk blijft aan vorig jaar. Ongeveer 7% van het vuurwerk wordt via internet gekocht. [b]Ergernissen rond Oud & Nieuw[/b] De grootste ergernis van mensen rondom Oud & Nieuw is dat er vuurwerk in hun richting wordt gegooid. Iets meer dan de helft van Nederland stoort zich hieraan. Een goede tweede is het afval dat veroorzaakt wordt door vuurwerk (49%). Slechts 11% ergert zich helemaal nergens aan. Inmiddels is dan ook 47% het al in zekere mate eens met een vuurwerkverbod (vorig jaar 45%).
Provincie: