zaterdag, 23. februari 2013 - 9:54 Update: 03-07-2014 1:02

Bij kernwapenexplosie zijn gevolgen voor de bevolking rampzalig

Bij kernwapenexplosie zijn gevolgen voor de bevolking rampzalig
Foto: Archief FBF.nl

Den Haag - Het Rode Kruis roept landen, waaronder Nederland, op om te werken aan een verbod en vernietiging van kernwapens aan de vooravond van een internationale conferentie over de humanitaire gevolgen van kernwapens.

De hulporganisatie wijst op het dubbele drama dat het gevolg zou zijn van een kernwapenexplosie. Naast een groot aantal slachtoffers, zal het zo goed als onmogelijk zijn om hulp te verlenen aan de overlevenden. Daarom moet elke inzet van kernwapens voorkomen worden. Het Rode Kruis pleit er voor dat de Nederlandse regering de humanitaire gevolgen tot een belangrijk uitgangspunt maakt in een voorgenomen beleidsnotitie over kernontwapening. Het Rode Kruis voelt zich hierin gesteund door een onderzoek dat de organisatie heeft laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat ruim 80 procent van de Nederlanders zich persoonlijk zorgen maakt over het gebruik van kernwapens. De zorgen over de gevolgen van het gebruik van kernwapens voor mens, maatschappij en milieu liggen nog hoger: ruim 90 procent. Vooral het desastreuze en vernietigende effect voor de wereld wordt hierbij als punt van zorg genoemd. Bijna 85 procent van de respondenten wil een verbod op kernwapens. Ruim 82 procent van de respondenten vindt dat de Nederlandse overheid in internationaal verband moet zorgen voor meer aandacht voor de gevolgen van het gebruik van kernwapens. Daarnaast ziet bijna 80 procent van de respondenten het als een taak van de Nederlandse regering om burgers te informeren over de humanitaire risico’s van deze wapens De destructieve impact van kernwapens op de samenleving zijn enorm. De explosie van een kernbom brengt een combinatie van hitte, luchtdrukgolven en straling tot stand. Een groot aantal doden en gewonden, vernietiging en beschadiging aan huizen, gebouwen en infrastructuur is hier een direct gevolg van. Het maakt geen verschil of een kernwapen met of zonder opzet afgaat, het zal een desastreuze impact hebben op de gezondheid van direct getroffenen en op de capaciteit om hulp te verlenen in de directe nasleep van de explosie. Daarbij blijkt uit recent onderzoek naar de milieueffecten van kernwapens dat zelfs een kleinschalige regionale kernoorlog, met minder dan 0,5% van het wereldwijde nucleaire arsenaal, afkoeling van het klimaat tot gevolg kan hebben. Dit kan de voedselproductie voor enkele jaren verstoren en wereldwijd een miljard mensen met hongersnood bedreigen.[1] Verder verwachten vooraanstaande experts bij een kernoorlog op grotere schaal dat zich ijstijdachtige situaties zullen voordoen die de mensheid zou kunnen wegvagen. Bovendien zijn kernwapens volgens het Rode Kruis onmogelijk te verenigen met het humanitair oorlogsrecht, met name omdat geen onderscheid gemaakt kan worden tussen burger- en militaire doelen. et verbieden en vernietigen van kernwapens is volgens het Rode Kruis is de enige manier om de desastreuze humanitaire gevolgen te voorkomen. De hulporganisatie vraagt alle landen om dit doel te helpen realiseren en hier juridisch bindende afspraken over te maken. De aanstaande Internationale Conferentie over de Humanitaire Gevolgen van Kernwapens, 4-5 maart 2013 in Oslo, biedt regeringen, waaronder de Nederlandse, een kans om dit standpunt uit te dragen. Als voorvechter van de bescherming van de menselijke waardigheid en promotor van de internationale rechtsorde kan Nederland een belangrijke rol spelen in dit debat. [1] http://climate.envsci.rutgers.edu/nuclear/
Provincie: