dinsdag, 10. september 2013 - 9:37 Update: 03-07-2014 0:52

Dijksma zet met natuurbezuiniging stap terug naar Bleker

Den Haag

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven en D66 fractievoorzitter Flevoland Michiel Rijsberman hebben met verbazing kennis genomen van het voornemen van het kabinet om 100 miljoen euro op natuur te bezuinigingen. Van Veldhoven: “Met deze keuze zet staatssecretaris Dijksma een stap terug naar het natuurbeleid van Bleker. Terwijl natuur juist zorgt voor economische groei en banen. Het is essentieel voor lokale bedrijvigheid, zoals sport en recreatie.”

Vandaag maakte Dagblad Trouw bekend dat het kabinet in 2014 en 2015 100 miljoen euro bezuinigt. Van Veldhoven: “Wat zijn de beloften van Samsom als natuurbeschermer waard? Op deze manier maak je het voortbestaan van bedreigde vogels en planten afhankelijk van rokende fabriekspijpen. Dat is geen toekomstgericht natuurbeleid.” Vertraging plannen natuurbeleid Provincies hebben inmiddels al afspraken met boeren en natuurorganisaties gemaakt over de aankoop en het onderhoud van gebieden. Door de bezuiniging worden deze afspraken op zijn minst vertraagd. Rijsberman: “Ik zie in de onzekere financiering een ernstige bedreiging van het Planproces 'Nieuwe Natuur', dat is ingezet na het mislukken van het Oostvaarderswold." Naar aanleiding van het bericht in Trouw heeft Van Veldhoven staatssecretaris Dijksma (PvdA, EZ) naar de Tweede Kamer geroepen om vragen te stellen.