donderdag, 21. maart 2013 - 12:16 Update: 03-07-2014 1:01

Eerste kievitsei 2013 gevonden in Ede

Eerste kievitsei 2013 gevonden in Ede

Ede - Vandaag is in het Binnenveld in Ede in de provincie Gelderland het eerste kievitsei van 2013 gevonden. Deze vondst is gemeld bij Landschapsbeheer Nederland en stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied.

Deze organisaties hebben gezamenlijk het ei gecontroleerd en vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder Harry Dekker uit Ede, lid van de weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost en aangesloten bij Land-schapsbeheer Nederland vond het kievitsei vandaag om 07.25 uur op een akker in de gemeente Ede. Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2013 begonnen.
Provincie: