maandag, 14. januari 2013 - 11:07 Update: 03-07-2014 1:04

Groei werkgelegenheid in speerpuntsectoren Almere

Groei werkgelegenheid in speerpuntsectoren Almere

De Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland (KvK) brengt vandaag de eerste Monitor Economische Ontwikkeling (MEO) Almere uit in samenwerking met de Economic Development Board Almere (EDBA).

De monitor geeft inzicht in de ontwikkeling van de regionale economie door een analyse van de macro-economie, werkgelegenheid, vestigingen, starters, opheffingen en arbeidsmarkt. De belangrijkste conclusie: het aantal banen in Almere is in 2012 met 1% gedaald, een absolute afname van 800 op een totaal van 80.400 banen. In Flevoland daalde het aantal banen met 0,8%. De werkgelegenheidsontwikkeling liep het afgelopen jaar per economische sector uiteen. De sectoren onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdseconomie groeiden. Binnen de sectoren industrie, landbouw, bouw, handel, transport, financiële diensten en zakelijke diensten was een daling van de werkgelegenheid te zien. De gemeente Almere is een economisch offensief gestart waarbinnen een aantal kansrijke economische clusters zijn benoemd, aangeduid met speerpuntsectoren. De EDBA is gevraagd om deze clusters verder te ontwikkelen. De afgelopen twee jaren is binnen speerpuntsectoren health en wellness en vrijetijdseconomie het aantal banen toegenomen. Het aantal banen in de kansrijke sectoren handel en logistiek en ICT-media is in de voorgaande twee jaren licht afgenomen. [b]Groei aantal vestigingen[/b] Het aantal vestigingen in Almere is in de periode 2006-2011 met maar liefst 44% gestegen. In 2011 was de groei minder groot, namelijk 3,5%. De toename van het aantal vestigingen in Almere was overall sterker dan in Nederland. De groei in het aantal vestigingen deed zich vooral voor in de zorgactiviteiten en dienstensectoren. Waarschijnlijk zijn veel ondernemers in de dienstensector gestart als gevolg van het verlies van hun vaste baan. [b]Saldo starters en opheffingen positief[/b] De ontwikkeling van het aantal starters en opheffingen volgde min of meer de landelijke ontwikkeling. Daarbij was de ontwikkeling in Almere vaak sterker dan in Nederland. De economie van Almere is relatief nieuw, wat gepaard gaat met veel starters. De starters bevinden zich in de sectoren algemene diensten, facilitaire diensten en detailhandel. Het aandeel opheffingen in Almere is het grootst in de sector detailhandel. Aangezien deze sector ook veel starters kent, is dit een sector met een hoog verloop. [b]Over de monitor[/b] De Monitor Economische Ontwikkeling (MEO) Almere is een gezamenlijk product van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland en de Economic Development Board Almere (EDBA). Het rapport bevat informatie die provinciale, regionale en lokale bestuurders informeert over de economische ontwikkeling in Almere. Op basis van deze monitor streven de uitgevers van dit rapport ernaar dat beleidsmakers hun beslissingen beter kunnen voorbereiden en evalueren. Daarnaast heeft de monitor tot doel ondernemers en ondernemersverenigingen te informeren over de ontwikkeling van de regionale economie. Met behulp van deze monitor kunnen ondernemers hun marktkansen beter en sneller inschatten. Het volledige onderzoek is te downloaden op www.kvk.nl/meogef
Categorie: