dinsdag, 5. februari 2013 - 17:47 Update: 03-07-2014 1:03

'Kans op aardschokken door gasboringen Bedum nihil'

'Kans op aardschokken door gasboringen Bedum nihil'
Foto: Archief FBF.nl

Wethouder Henri te Velde van Bedum heeft gisteren overleg gehad met vertegenwoordigers van de NAM. In dat overleg is gesproken over de gaswinning aan de Wolddijk bij Bedum.

Vanaf die locatie wordt binnenkort een nieuwe boring richting Noordwolde gedaan. De NAM heeft de gemeente verzekerd dat de kans op bevingen uit dit kleine veld ‘nihil’ is. NAM begint half februari met de voorbereidingen voor de nieuwe boring. Door de recente onrust door de bevingen die veroorzaakt worden door de winning in het Slochteren-veld wilde het Bedumer college zo snel mogelijk duidelijkheid over de mogelijke risico’s van de boringen bij Bedum. Het Bedumer veld kent geen verbinding met het veel grotere Slochterenveld. Dat blijkt onder meer uit het type gas; dat uit het Bedumer veld is hoog-calorisch. Het Slochteren-veld levert laag-calorisch gas. NAM verwacht uit het veld Bedum één miljard kubieke meter gas te kunnen winnen. Dat is een fractie van dat wat uit het veel grotere Slochteren-veld wordt gewonnen; dat had aanvankelijk bijna 3.000 miljard kubieke meter gas.
Provincie: