vrijdag, 7. juni 2013 - 9:53 Update: 03-07-2014 0:56

Meer overheidssteun voor uitgehuwelijkten

Foto van trouwringen | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Foto van trouwringen | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Het kabinet komt in actie om huwelijksdwang te voorkomen en slachtoffers van huwelijksdwang, vaak jonge vrouwen, te helpen.

De Steunpunten Huiselijk Geweld worden voortaan ondersteund door een landelijke organisatie. Deze organisatie gaat hulpverleners adviseren, bijvoorbeeld als er slachtoffers in het buitenland zijn.

Ook kunnen hulpverleners vanaf vandaag gebruik maken van een digitaal leerprogramma waarmee ze hun kennis over huwelijksdwang kunnen vergroten. Verder start minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag een campagne om jongeren te informeren over hulp en advies die zij kunnen inschakelen als ze met uithuwelijking geconfronteerd worden. De campagne loopt tot en met december 2014. Dit staat in een brief die minister Asscher zojuist aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Ook kunnen slachtoffers van huwelijksdwang voortaan het telefoonnummer voor huiselijk geweld bellen, 0900-1262626. Op 1 juli gaat de Wet Meldcode in en vanaf dan zijn scholen en zorginstellingen verplicht te beschikken over een meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze meldcode geldt ook voor huwelijksdwang.

De schatting is dat er in Nederland honderden slachtoffers per jaar zijn van huwelijksdwang. De slachtoffers lopen vaak weg van huis of worden achtergelaten in het buitenland, soms is er sprake van mishandeling en in het ernstigste geval van (zelf)moord.

Provincie:
Tag(s):